1

Zpráva o průběhu atestační zkoušky z urologie dne 18. 6. 2015

Dne 18. 6. 2015 proběhly atestační zkoušky organizované tentokrát 2. LF UK v Praze.

Zkušební komise zasedala ve složení:

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – předseda

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Mečl (zástupce ČLK)

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

 

Atestující:

Chmelenský Tomáš, MUDr., Urologické odd. Oblastní nemocnice Příbram

Kuhn Martin, MUDr., Urologické odd. Kroměřížské nemocnice

Polák Zdeněk, MUDr., Urologické odd. Fakultní nemocnice Ostrava

Novotná Barbora, MUDr., Urologické odd. Nemocnice České Budějovice

Elexa Pavel, MUDr., Urologické odd. Nemocnice Most

 

Všichni atestující u zkoušky prospěli.

 

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Přednosta urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK