Zpráva o atestační zkoušce z oboru Urologie – Plzeň, červen 2013

image_pdfimage_print

Teoretická část atestační zkouška proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a dle vzdělávacích programů v oboru urologie VP 2005 a VP 2011. Všichni atestanti měli splněné potřebné prerekvizity dle vzdělávacích programů (mj. doba stáží, absolvované kurzy, napsané články v recenzovaných časopisech, prezentace na konferencích, úspěšně absolvovaný písemný test – buď FEBU či v ČR na LF MU Brno, splněné minimální počty operací a dalších výkonů, provedena praktická část – operace na mateřském pracovišti za přítomnosti zkušebního komisaře, vypracovaná písemná práce na téma určené školitelem a kladně hodnocená recenzentem). Vlastní atestační zkouška je tvořena ze dvou losovaných otázek a diskuzí nad písemnou prací. Dále se diskutuje nad absolvovanými stážemi, provedenými operačními výkony, publikovanými pracemi. U kandidátů, kteří mají složenou ústní zkoušku EBU (a tedy udělal titul FEBU – viz ev. http://www.ebu.com/) se dvě otázky již nezkoušejí.

 

Komise byly následující:

20. 6. 2013

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA za LF UK v Plzni – předseda komise

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. za 1. LF UK v Praze, ČUS

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. za LF UK v Hradci Králové, ČUS

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. za ČLK

 

21. 6. 2013

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. za 2. LF UK v Praze, ČUS – předseda komise

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA, Ph.D. za 1. LF UK v Praze, ČUS

MUDr. Jiří Kouba za LF UK v Plzni

prim. MUDr. Jan Mečl za ČLK

 

Všichni atestanti složili zkoušku úspěšně, rádi bychom tedy tímto upřímně pogratulovali, zde jsou vyjmenovaní:

MUDr. Vladimír Borovička, FEBU

MUDr. Petr Nencka, FEBU

MUDr. Petr Holý, FEBU

MUDr. Jan Hrbáček, Ph.D., FEBU

MUDr. Martin Hlavička

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

MUDr. Monika Szakáczová, FEBU

MUDr. Daniela Kovářová

MUDr. Petr Hušek, FEBU

MUDr. Marek Tůma

 

 

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

přednosta Urologické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň

garant oboru urologie LF UK v Plzni

 

 

Zapsala: Renáta Peteříková

vedoucí oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni

 

Foto atestace Plzeň 21. 6. 2013

Zkušební komise 21.6. 2013 ve složení (zleva) prof. Dvořáček, prim. Mečl, prof. Babjuk, MUDr. Kouba. Zkušená dr. Kovářová. Vpravo sedící Mgr. Peteříková z pořádající LF UK Plzeň

 

 

Publikováno: 30. 6. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři