Zpráva o atestační zkoušce z oboru Urologie – Hradec Králové, 12. – 13. prosince 2013

image_pdfimage_print

Zkouška byla organizována LF UK v Hradci Králové na Urologické klinice LF UK a FN Hradec Králové v prostorách Aeskulap Akademie. Garantem oboru je doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Teoretická část atestační zkoušky proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a dle vzdělávacích programů v oboru urologie VP 2005 a VP 2011. Všichni atestující měli splněny potřebné předpoklady přístupu k atestační zkoušce (mj. dobu stáží, absolvované kurzy, publikované články v recenzovaných časopisech, prezentace na konferencích, úspěšně absolvovaný písemný test (písemný test FEBU nebo na LF MU Brno), splněné minimální počty operací a dalších výkonů, provedenu praktická část – operace na mateřském pracovišti za přítomnosti zkušebního komisaře, vypracovanou písemnou práci na téma určené školitelem a kladně hodnocenou recenzentem).

Vlastní atestační zkouška se skládala ze dvou losovaných otázek a diskuzí nad písemnou prací. Dále se diskutovalo nad absolvovanými stážemi, provedenými operačními výkony, publikovanými pracemi. U kandidátů, kteří měli složenou ústí zkoušku EBU (udělen titul FEBU – viz ev. http://www.ebu.com/), se dvě otázky již nezkoušely.

 

Atestační komise dne 12. 12. 2013:

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

 

Atestační komise dne 13.12.2013:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

MUDr. Jan Mečl

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

 

Zkoušky se zúčastnilo celkem 12 atestujících a všichni úspěšně absolvovali. Tímto jim upřímně gratulujeme a přejeme další úspěchy v profesním a osobním životě. Atestační zkoušku složili:

 

MUDr. Jan Zaplatílek                                                     MUDr. Martin Kučera

MUDr. Radka Bulínová                                                 MUDr. Igor Dolan

MUDr. Alena Kosařová                                                 MUDr. Katarína Lenková (FEBU)

MUDr. Zuzana Kováčová Majerová (FEBU)            MUDr. Jiří Černý

MUDr. Lukáš Wagenknecht                                        Dr.med.univ.  Zuzana Kachlířová

MUDr. Monika Žižlavská                                              MUDr. Radek Sýkora

 

 

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

garant oboru a přednosta kliniky LF UK a FN Hradec Králové

 

 

Zapsala: Pavla Kolmistrová, ref. SVL

 

Publikováno: 9. 1. 2014

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři