Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie – Olomouc, 20. 6. 2014

image_pdfimage_print

Zkouška byla organizována LF UP v Olomouci na Urologické klinice LF UP a FN Olomouc v prostorách zasedacích místností urologické a traumatologické kliniky. Garantem oboru je doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Teoretická část atestační zkoušky proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a dle vzdělávacích programů v oboru urologie VP 2005 a VP 2011. Všichni atestující měli splněny potřebné předpoklady přístupu k atestační zkoušce (mj. dobu stáží, absolvované kurzy, publikované články v recenzovaných časopisech, prezentace na konferencích, úspěšně absolvovaný písemný test (písemný test FEBU nebo na LF MU Brno), splněné minimální počty operací a dalších výkonů, provedenu praktická část – operace na mateřském pracovišti za přítomnosti zkušebního komisaře, vypracovanou písemnou práci na téma určené školitelem a kladně hodnocenou recenzentem).

Vlastní atestační zkouška se skládala ze dvou losovaných otázek a diskuzí nad písemnou prací. Dále se diskutovalo nad absolvovanými stážemi, provedenými operačními výkony, publikovanými pracemi. U kandidátů, kteří měli složenou ústí zkoušku EBU (udělen titul FEBU – viz ev. http://www.ebu.com/), se dvě otázky již nezkoušely.

 

Atestační komise č. 1, dne 20. 6. 2014:    

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

MUDr. Jan Mečl

MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

 

Atestační komise č. 2, dne 20. 6. 2014:    

doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

doc. MUDr. Michael Urban

MUDr. Miroslav Krhovský

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

 

Zkoušky se zúčastnilo celkem 12 atestujících a všichni úspěšně absolvovali. Tímto jim upřímně gratulujeme a přejeme další úspěchy v profesním a osobním životě. Atestační zkoušku složili:

 

MUDr. Dmitrij Alešin

MUDr. Azat Chamzin, CSc. (FEBU)

MUDr. Martin Hajný

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

MUDr. Kamila Karmašová (FEBU)

MUDr. Kateřina Kouřilová

MUDr. Šárka Kudláčková

MUDr. Zdeněk Oplatek

MUDr. Otakar Štanc (FEBU)

MUDr. Ivan Trávníček

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. (FEBU)

MUDr. Vlasta Vyhnánková

 

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

garant oboru a přednosta kliniky LF UP a FN Olomouc

 

Publikováno: 30. 6. 2014

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři