Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie na 3. LF UK, 10. a 11. 12. 2014

image_pdfimage_print

Teoretická část atestační zkoušky proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a dle vzdělávacích programů v oboru urologie VP 2005 a VP 2011. Všichni atestanti měli splněné potřebné prerekvizity dle vzdělávacích programů (mj. doba stáží, absolvované kurzy, napsané články v recenzovaných časopisech, prezentace na konferencích, úspěšně absolvovaný písemný test – buď FEBU či v ČR na LF MU Brno, splněné minimální počty operací a dalších výkonů, provedena praktická část – operace na mateřském pracovišti za přítomnosti zkušebního komisaře, vypracovaná písemná práce na téma určené školitelem a kladně hodnocená recenzentem).

Vlastní atestační zkouška byla tvořena ze dvou losovaných otázek a diskuzí nad písemnou prací. U kandidátů, kteří měli složenou ústní zkoušku EBU se dvě otázky již nezkoušely.

Atestační zkouška 10. 12. 2014

Komise: předseda prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., doc. MUDr. Robert Grill, PhD, MUDr. Aleš Petřík, PhD.

 K atestaci:

Mgr. MUDr. Magda Krechlerová, FEBU

Urologické oddělení FN u Sv. Anny v Brně

 

MUDr. Zuzana Vaľová

Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 

MUDr. Slavomír Vachata

Urologická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové

 

MUDr. František Chmelík

Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha

 

Atestační zkouška 11. 12. 2014

Komise: předseda prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. František Záťura, PhD., MUDr. Miroslav Krhovský

 

K atestaci:

MUDr. Andrea Onderková

Urologické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě,

 

MUDr. Michal Přikryl

Urologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Zlín

 

MUDr. Leo Pšenčík

Urologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s., Zlín

 

MUDr. Jiří Janů

Urologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

 

Atestační zkoušku složili všichni uchazeči. Tímto jim gratulujeme.

 

Doc. MUDr. Robert Grill, PhD., MHA
přednosta kliniky
Urologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF Univerzity Karlovy v Praze
 

Publikováno: 21. 12. 2014

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři