1

Doporučení SOR pro urologii k tématu atestační práce ve vztahu k tématu publikovaného článku

SOR pro urologii doporučuje všem rezidentům, školitelům a všem organizátorům atestací na jednotlivých lékařských fakultách v ČR, aby se téma publikovaného článku a atestační práce lišilo, zejména pokud článek má také podobu přehledového článku. Publikovaný článek by však měl být zaměřen spíše konkrétněji, nejlépe prezentující výsledky výzkumné práce pracoviště, kde se rezident školil. Samozřejmě lze připustit určité prolínání témat, nemělo by se však jednat o práce velmi podobné a se stejnými pasážemi zkopírovaného textu.

Zdůvodnění vychází ze Vzdělávacího programu urologie (cit.):
…„publikace vychází z klinické praxe nebo výzkumné činnosti akreditovaného pracoviště“ – školenec je prvním autorem této práce
…„atestační písemná práce na zadané odborné téma s obvyklou strukturou přehledového článku“ – školenec je jediným autorem této práce

Toto doporučení bylo vydáno dne 30. 10. 2014