Atestační zkouška v oboru urologie na LF UK v Hradci Králové v termínu 12. – 13. 12. 2013

image_pdfimage_print

Přístup k atestační zkoušce

 • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech tří platných vzdělávacích programů (dále jen VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene.
 • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami je třeba zaslat 90 dní před konáním atestace, tj. do 12. 9. 2013 na adresu Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Referát specializačního vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, viz www.lfhk.cuni.cz

 

Termín a místo konání

 • Praktickou a teoretickou část zkoušky lze absolvovat pouze po zaslání Přihlášky k atestační zkoušce na pořádající LF UK v Hradci Králové.
 • Praktická část atestační zkoušky se provádí na mateřském pracovišti, akreditovaném pro obor urologie, za přítomnosti člena atestační komise jmenovaného MZ ČR a pouze po podání přihlášky k atestaci. Formulář „Hodnocení praktické zkoušky atestanta v oboru urologie“ musí být vyplněný podepsaný členem atestační komise ze seznamu MZ ČR a doručený na referát SVL LF UK v Hradci Králové do 4. 12. 2013.
 • Teoretická část atestační zkoušky se uskuteční na Urologické klinice LFUK a FN Hradec Králové, v prostorách Aeskulap Akademie.
 • Další konkrétní informace a organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá 30 dní před termínem konání atestace.

 

Písemná práce

 • Předpokladem přístupu k atestační zkoušce je dále předložení písemné práce. Téma práce určuje školitel lékaře.
 • Písemnou práci doručte ve formě jednoho výtisku a jedné digitální kopie na CD. Písemnou práci zašlete při přihlášení k atestaci, a to nejpozději do 11. 11. 2013. Výtisk a CD zasílejte, prosím, na výše uvedenou adresu na LF UK v Hradci Králové, ref. SVL.

 

Publikace

 • Podmínkou k absolvování atestační zkoušky je minimálně 1 publikace v domácím nebo zahraničním odborném časopise s recenzním řízením, a to jako první autor. (Ve výjimečných případech je možné toto nahradit dokladem redakce časopisu o přijetí článku do tisku).

 

Test

 • Dle všech VP je nutné doložit doklad o úspěšném absolvování písemného testu nebo jeho alternativ (EBU test, apod.). Podrobnosti najdete v konkrétním VP.

 

Věstník MZ 1/2013

 • Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vyd. v r. 2011 kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ – u těchto kurzů stanovuje délku platnosti na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na 10 let od jeho absolvování. Absolvování znovu zařazených kurzů pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP r. 2011 je, dle vyjádření MZ, povinně vyžadováno od termínů podzimních atestací 2013.

 

Otázky k atestaci

 • Platné atestační otázky jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZČR, LF HK, IPVZ.

 

Publikováno: 20. 9. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři