Atestace z urologie na LF UK Plzeň v termínu 20. – 21. 6. 2013

image_pdfimage_print

K atestacím se možno hlásit u Mgr. Renáty Peteříkové, tel. 377 593 463, e-mail: renata.peterikova@lfp.cuni.cz. Ta případným zájemcům zodpoví veškeré dotazy.

Pro připomenutí, dle vzdělávacího programu v urologii, stanovuje téma atestační práce školitel min. 6 měsíců před termínem atestační zkoušky. Vedoucí pracoviště, kde jsou atestace konány, pouze určuje recenzenta. Atestační operace jsou prováděny na mateřském pracovišti za dohledu komisaře, který je vybrán z okruhu 19 zkušebních komisařů jmenovaných ministrem zdravotnictví.

 

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

přednosta urologické kliniky LF UK a FN Plzeň

Publikováno: 11. 2. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři