Odborné akce pořádané sekcí – sekce SUNU

image_pdfimage_print

Workshop Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP – Funkční urologie novinky (FUN 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale z důvodu současné situace kolem pandémie COVID-19, bylo nutné letošní konferenci Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU), která se měla konat v termínu 11.-12.6.2020, přesunout na příští rok.
Konference Funkční urologie – novinky (FUN) se proto bude konat v novém termínu 3.-4.6.2021, a to na stejném místě (Praha, Hotel Pyramida) a se stejným programem jak bylo plánováno.

Hodně zdraví všem přeje,
Roman Zachoval

Datum konání: 11. – 12. června 2020

Místo konání: Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Odborný garant: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Organizační zajištění: TARGET – MD, s.r.o., Na Šťáhlavce 7, Praha 6; www.target-md.com

Kontaktní informace: sekretariat@target-md.com; tel.: 777 871 057

Informace o sympóziu: www.cus.cz, www.target-md.com/fun2020

Registrace účastníků: www.target-md.com/fun2020

Pozvánka s programem: Program FUN 2020 (PDF)

 

Workshop Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP

Datum konání: 31. 5. – 1. 6. 2018

Místo: Dům kultury Kyjov

Téma:  Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence

Koordinátor odborného programu: prim. MUDr. Miroslav Krhovský,

e-mail: miroslav.krhovsky@seznam.cz

Sekretariát workshopu:

  • Jaroslava Machalínková,

e-mail machalinkova.jaroslava@nemkyj.cz,

tel.: 518 601 704

  • Marie Jurasová,

e-mail jurasova.marie@nemkyj.cz,

tel. 518 601 211

Webové stránky workshopu: http://www.nemkyj.cz/workshop-urologie-2018

 

Škola funkční urologie

Po úspěchu Školy funkční urologie (ŠFU) v předchozích letech připravila Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie(SUNU) ČUS pod záštitou ČUS a ČAU tento projekt i pro rok následující. Kurzy ŠFU umožňují získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Důraz je kladen především na možnost neformálního předávání zkušeností, proto je počet účastníků kurzu omezen. Mentory kurzů jsou zkušení odborníci nominovaní SUNU. Cílovou skupinou jsou všichni urologové se zájmem o problematiku funkční urologie. Přestože je obsahová náplň kurzů vytvářena zejména s ohledem na potřeby mladých urologů, v žádném případě nemohou být kurzy ŠFU chápány jako náhrada nebo konkurence povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání. Účast na kurzech je bezplatná, cestovní náklady si hradí účastníci kurzu. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebyli z kapacitních důvodů zařazení do kurzů všichni zájemci, rozhodla se SUNU umožnit jim přednostní registraci.

Registrace 2018

  •  Registrace zájemců bude zahájena  5. 2. 2018 v 15:00 hod. a ukončena dne 28. 2. 2018 ve 24:00.
  • Zájemci o kurzy, kteří se přihlásili na kurzy v r. 2017 a z kapacitních důvodů jejich přihláška nebyla akceptována, budou kontaktováni sekretariátem ČUS a bude jim umožněna přednostní registrace na tyto kurzy v období 29. 1. – 2. 2. 2018
  • Místa na jednotlivých kurzech budou obsazována na základě pořadí registrací.
  • Všichni účastníci budou po dosažení maximálního počtu účastníků kurzu nebo po uzavření registrace informováni mailingem cestou sekretariátu ČUS.
  • V případě dotazů nebo nejasností stran jednotlivých kurzů je možno kontaktovat buď sekretariát ČUS        (sekr@cus.cz), nebo přímo jednotlivé  mentory na jejich e-mailových adresách.
  • Urologové, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostanou, budou v příštím období opět zařazováni přednostně.
Kurz Mentor Počet účastníků Datum

Urodynamické vyšetření – praktické provedení, interpretace, artefakty, chyby a omyly

 

Krhut

(Ostrava)

 

Ženíšek

(Ústí n. Labem)

 

Sobotka

(Praha)

 

Sobotka

(Praha)

 

Sobotka

(Praha)

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

20.3.2018

 

 

26.3.2018

 

 

24.4.2018

 

 

12.6.2018

 

 

9.10.2018

 

 

 

Diagnostika a léčba mLUTS

 

Burešová

(Olomouc)

8 26.4.2018

Diagnostika a léčba stresové inkontinence u žen

 

Ženíšek

(Ústí n. Labem)

 

 

Ženíšek

(Ústí n. Labem)

 

3

 

 

 

3

15.-16.5.

2018

(2-denní kurz)

1.-2.10. 2018

(2-denní kurz)

Neurostimulace  v urologii

 

Rejchrt

(Praha)

 

Rejchrt

(Praha)

3

 

 

3

19.4.2018

 

 

11.10.2018

 

 

Diagnostika a léčba OAB

 

Zámečník

(Praha)

8 27.9.2018

Užití  botulinumtoxinu v urologii

 

Mokriš

(Praha)

 

Mokriš

(Praha)

3

 

 

3

5.4.2018

 

 

1.11.2018

 

Diagnostika a léčba prolapsů pánevních orgánů

 

Krhovský

(Kyjov)

3

22.-23.11. 2018

(2-denní kurz)

Neurogenní měchýř – diagnostika, léčba a sledování pacientů po míšním traumatu

 

Krhut

(Ostrava)

 

Zachoval (Kladruby)

 

Ženíšek

(Ústí n. Labem)

3

 

 

3

 

 

3

10.4.2018

 

 

27.4.20181

 

 

5.11.2018

Neurogenní měchýř – diagnostika, léčba a sledování pacientů s RS

Varga

(Brno)

3 5.10.2018

Chirurgická léčba mužské inkontinence

 

Zachoval

(Praha)

 

Hanuš

(Praha)

 

Zachoval

(Praha)

3

 

 

3

 

 

3

7.3.2018

 

 

8.10.2018

 

 

10.10.2018

 

2017

Funkční Urologie Novinky 2017

Pozvánka: Funkční Urologie Novinky 2017 (PDF)

Datum konání: 1. – 2. 6. 2017

Místo: Hotel ILF, Praha

Odborná garance:

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

prim. MUDr. Miroslav Krhovský

Registrace účastníků: www.target-md.com/fun2017 (Ukončení registrace 15. dubna 2017)

Datum registrace a úhrada reg. poplatku:

do 28. února  – 500 Kč

do 31. března – 900 Kč

do 30. dubna – 1 500 Kč

od 1. května a na místě 2 000 Kč

V případě zájmu o zajištění ubytování nám sdělte tuto  informaci při registraci.
Kapacita přednáškového sálu je omezena, přihlášky budou  akceptovány podle pořadí do jejího naplnění. Možnost  registrace na místě bude možná jen v případě volné  kapacity, není možno ji garantovat.

 

Škola funkční urologie

Informace o kurzech Školy funkční urologie, které proběhnou v roce 2017 jsou k dispozici na webu ČUS zde: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/skola-funkcni-urologie-2017/

 

2016

2. ostravské urologicko-neurologické sympózium

– pořádá Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP

Datum konání: 12. – 13.  5. 2016

Místo konání: Hotel Park Inn by Radisson Ostrava

Odborný garant: Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Pozvánka s programem: 2. ostravské urologicko-neurologické sympózium

 

2015

Workshop „Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových“

– pořádá Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP

Datum konání: 16. 9. 2015

Místo konání: Hotel Barceló, Praha 4

Odborný garant: Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Pozvánka s programem: Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových (PDF)

Zpráva z workshopu:

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala dne 16. září 2015 v Praze workshop na téma „Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových“.

Organizátoři workshopu tím reagovali zejména na fakt, že botulinumtoxin byl v nedávné době oficiálně registrován i pro léčbu neurogenní a idiopatické hyperaktivity detruzoru.

Cílem sympózia bylo především shrnout dosavadní zkušenosti s touto léčbou v ČR a konfrontovat je se současnými poznatky „evidence based medicine“ a doporučeními mezinárodních odborných společností (Evropská urologická asociace, Mezinárodní společnost pro kontinenci).

Odborný program byl sestaven z přednášek urologů z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice Praha, Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc, Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice, Urologického oddělení Krajské nemocnice Liberec a Urologického oddělení FN Ostrava. Podrobně byla prezentována problematika techniky aplikace, délky trvání efektu, řešení evakuačních dysfunkcí po léčbě botulinumtoxinem apod. Jedna přednáška byla věnována rovněž praktickému postupu při preskripci a botulinumtoxinu a otázce vykazování a úhrad této léčby. Velká pozornost byla věnována rovněž indikačním kritériím pro léčbu botulinumtoxinem a výběru vhodných pacientů. Program byl doplněn rovněž rozborem klinických kazuistik, do jejichž řešení se aktivně zapojilo celé auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která pokračovala neformálně i po ukončení celého workshopu.

Celý workshop se tradičně konal v přátelské a neformální atmosféře. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům od účastníků workshopu bezprostředně po jeho ukončení, budou organizátoři nejspíše zvažovat opakování této akce. Stále totiž zůstává řada nejasností, které by si zasloužily v budoucnu pozornost – ať už se jedná o legislativní otázky spojené s touto léčbou nebo o problematiku závislosti délky trvání účinku na dávce. Otázkou ke zvážení je rovněž případné vytvoření celostátního registru pacientů léčených botulinumtoxinem v urologických indikacích, který by umožnil smysluplné hodnocení dlouhodobé efektivity a bezpečnosti této léčby v našich podmínkách a poskytnul data pro budoucí jednání s plátci zdravotní péče.

Dík za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili.

Za organizátory J. Krhut

 

Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D. při přednášce na workshopu

Doc. MUDr. Zachoval, Ph.D. při přednášce na workshopu

IV. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii

– pořádá Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP

Datum konání: 4. – 5. 6. 2015

Místo konání: Kulturní dům Kyjov, divadelní sál, Masarykovo náměstí 34

Odborný program: Vyzvané přehledové přednášky, video prezentace a postery zaměřené na patofyziologii, diagnostiku a léčbu inkontinence.

Konečným termínem pro přijetí abstrakt je 30. duben 2015.

Koordinátor odborného programu:

Prim. MUDr. Miroslav Krhovský
e-mail: miroslav.krhovsky@seznam.cz

Pozvánka:  IV. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii

Registrace: http://www.nemkyj.cz/registracni-formular

 2014

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP pořádá workshop

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou

Datum konání : 12. – 13. června 2014

Místo konání: Počátky, Resort Svatá Kateřina

Informace o workshopu: www.jm-agency.cz/uroneuro2014

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou

 

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou- zpráva z workshopu

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala ve spolupráci se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie při České neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech 12. a 13. června 2014 v Počátkách workshop na téma Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou. Do krásného prostředí Českomoravské vysočiny se sjeli zejména neurologové a urologové z RS center z celé republiky.

Cílem sympózia bylo především podpořit ještě širší mezioborovou spolupráci v této oblasti. Odborný program byl sestaven z přednášek urologů a neurologů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc a  Krajské nemocnice Liberec. Jednotlivé  bloky se skládaly jak z přehledových přednášek, tak rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých  bloků.

Jak známo, přibližně 90 % pacientů má symptomy dolních cest močových, které mají následně významný dopad na jejich kvalitu života. Je proto logické, že podstatná část programu byla věnována tématu diagnostiky a léčby symptomů dolních močových cest, ale dlouze a podrobně se diskutovalo rovněž o problematice infekcí močových cest a jejich  dopadu na celkový stav pacientů s RS, zvýšeném riziku výskytu urologických malignit u pacientů s RS a o reálných očekáváních pacientů od urologické léčby. Pozornost byla věnována rovněž diskuzi o tom, kdy by měl neurolog pacienta s RS odeslat na urologické vyšetření.

Bylo konstatováno, že na mnohé otázky nejsou známy jednoznačné odpovědi, protože nemáme k dispozici relevantní data. V této souvislosti se samozřejmě nabízí možnost spolupráce mezi urology a neurology nejen v oblasti léčebné, ale i na poli klinického výzkumu. Velká většina účastníků také podpořila myšlenku vytvořit národní doporučení pro urologickou péči o pacienty s RS.

Dík za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili a společnosti J&M Agency, která zajistila bezchybný průběh po stránce organizační.

Za organizátory J. Krhut

Fotogalerie:

DSC_2535

 

DSC_2574

 

DSC_2633

 

DSC_2649

 

DSC_2658

 

DSC_2661

 

DSC_2680

 

DSC_2682

 

DSC_2694

Publikováno: 5. 2. 2020

Výroční konference ČUS ČLS JEP 2021

Česká urologie

4/2020
stáhnout

1/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři