Podmínky udělování podpory aktivitám rezidentů ze strany výboru ČUS

image_pdfimage_print

Výbor ČUS má zájem na podpoře odborných aktivit rezidentů, a to jak organizační, tak finanční. Jedná se zejména o podporu stáží, účasti na kongresech, kurzech a dalších  edukačních aktivitách, podporu úhrad poplatků za zkoušky EBU, podporu úhrad poplatků za editace článků do impaktovaných časopisů apod.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, kterými výbor ČUS disponuje, však bude podporovat především aktivity s příznivým poměrem cena/přínos.

Žádosti o podporu zasílají rezidenti přímo výboru ČUS, jednotlivé žádosti bude výbor ČUS posuzovat individuálně, přičemž bude přihlížet zejména k:

a)      předmětu žádosti o podporu

b)      výši požadované podpory

c)      dosavadní publikační aktivitě žadatele (preference publikací v impaktovaných časopisech, případně v časopise Česká urologie)

d)     dosavadní přednášková aktivita žadatele

e)      dosavadní aktivita žadatele v rámci sekcí ČUS

f)       účast v grantových projektech

g)      stanovisku  vedoucího pracoviště rezidenta

h)      předpokládanému výstupu pro žadatele samotného i jeho pracoviště

 

Očekává se,  že žadatel přiloží k žádosti rovněž motivační dopis s výčtem svých aktivit, které by mohly žádost podpořit.

Publikováno: 6. 12. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři