Karcinom prostaty – akademie (nejen) pro rezidenty

image_pdfimage_print

Výukový materiál zdarma nejen pro rezidenty: abstrakta, přednášky, postery, články …               

Vážené kolegyně a kolegové nejen z řad rezidentů,

v záplavě informací a rychlosti doby je často hlavním problémem tyto informace efektivně vyhledávat a následně zpracovávat.

Na našem pracovišti jsme využili nabídky společnosti Janssen a připravili jsme edukační DVD s kompletním přehledem abstrakt, posterů, přednášek a článků, které se týkají diagnózy karcinomu prostaty a které byly publikovány odborníky Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a dalšími spolupracujícími lékaři.

Všem rezidentům v urologii bude DVD odesláno na jejich domovská pracoviště, ostatním zájemcům je zašleme zdarma na pracovní adresu. V případě zájmu se prosím obracujte mailem na sekretářku Urologické kliniky veronika.lapackova@vfn.cz nebo odpovědného lékaře MUDr. Otakara Čapouna  otakar.capoun@vfn.cz

Věříme, že tento materiál usnadní cestu k informacím o karcinomu prostaty všem, kteří mají o tuto diagnózu zájem a že využijí toto DVD pro přípravu vlastních prezentací nebo článků.

V příloze naleznete průvodní dopis přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a garanta projektu prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc.

Za autorský kolektiv: MUDr. Otakar Čapoun

DVD Karcinom prostaty – úvodní slovo prof. Hanuše (PDF)

Publikováno: 3. 9. 2015

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři