Zpráva o jednání EAU s národními urologickými společnostmi ze dne 1. 6. 2012

image_pdfimage_print

Jednodenní setkání zástupců národních urologických společností proběhlo v rámci meetingu různých složek  EAU (ESU – European School of Urology, EBU – European Board of Urology, Guidelines Committee apod.) na Mallorce. Každá národní společnost sdružená v EUA mohla jako každoročně na setkání vyslat dva zástupce, čehož většina společností využila a setkání se zúčastnili zástupci 34 národních společností Evropy ( za Českou republiku prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.  a doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.).

Dopolední  sekce  proběhla formou společného  setkání všech delegátů, kteří byli seznámeni s činností všech organizací a sekcí EAU za poslední rok.

Urologie je dynamický obor se slibnou  budoucností. Jestliže v roce 1996 měla EAU 1000 členů, v roce 2012 jich má již 18 tisíc. Na kongresu EAU v roce 1996 bylo 4800 delegátů, letos jich bylo 12 tisíc, zatímco např.  na letošním  kongresu AUA v Atlantě bylo  „jen“ 8 tisíc účastníků.

Výzvou pro všechny složky současné společnosti  je stárnoucí populace. Péče o urologické pacienty je finančně náročná v celé Evropě. Např. v německých ambulancích  urolog provede průměrně za 3  měsíce 20 intravezikálních instilací BCG nebo Mitomycinu a aplikuje 60 jiných antitumorózních terapií. Pro  cca 10 tisíc pacientů s renálním karcinomem se ročně vynaloží 350 miliónů EUR atd.

EAU bude  podporovat všechny projekty ke zvyšování CPD (Continuous Professional Development) a v součinnosti  s AUA kvalitu péče. V této souvislosti byli delegáti informováni o materiálech ACSNSQIP (Američan College of Surgeons National Surgical Duality Improvement Program) a byl připomenut Clavienův systém klasifikace komplikací  (Mitropoulos et al: Eur Urol. 2012 Feb;61(2):341-9).

Velký zájem a význam pro evropskou urologickou komunitu mají  EAU Guidelines.  Byly přeloženy již do 18 jazyků, jeden ze čtyř  kontaktů na Urosen přes Google je kvůli EAU Guidelines, měsíčně je takto prohlídnuto cca 20 tisíc stránek.

V letošním roce opět proběhne European Urology Week, a to ve dnech 17.- 21. září. Doporučené téma je urolitiáza, opět budou k dispozici tištěné materiály od EAU, jež je možno přeložit.

Evropská škola urologie (ESU)  v roce 2011 zorganizovala 15 kurzů v rámci národních výročních konferencí.

Časopis European Urology je dosažitelný na Facebooku a Twitteru.

Časopis European Urology Today bude dále zdarma jen  v elektronické formě, zájemci o papírové vydání si budou muset připlatit.

Ve říjnu t.r. proběhne regionální  Central European Meeting EAU v Drážďanech, příští rok v Praze.

Bylo doporučeno více využívat možností stipendií v rámci programu EUSP (European Scholarship Programme).

Velmi důležitým závěrečným bodem jednání byla výzva k  mnohem užší vzájemné spolupráci mezi EAU a národními společnostmi, zejména při prosazování společných projektů a prosazování urologie mezi jinými medicínskými obory (onkologie, gynekologie, radiologie, …). V rámci této strategie by měl být každou urologickou společností jmenován na období 3 let „styčný důstojník“, který by strategii EAU dále reprodukoval a prosazoval na národní úrovni (na následující schůzi výboru ČUS byl navržen a schválen do této funkce prof. T. Hanuš, který má ve stávajícím Výboru ČUS  na starosti  mezinárodní aktivity).

Druhý půlden proběhlo jednání delegátů ve formě brainstormingu, kde se jednalo o důležitých tématech současné urologie. K tomu byli delegáti rozděleni do 4 skupin, zástupci České republiky jednali pod vedením prof. Wirtha (Urologická klinika, Drážďany) spolu se zástupci Anglie, Ruska, Slovenska, Chorvatska, Itálie a Arménie. Jednalo se především o:

  1. Definování strategie uroonkologie pro dalších 5-10 let, jedná se také o do budoucnosti velmi slibnou uroradiologii. Kromě jiného se jedná o vytvoření jednotného evropského doporučení pro nadstavbové studium uroonkologie, které by absolventa opravňovalo k provádění určitých terapeutických onkologických výkonů. (snahou je získat co nejvíce adekvátní uroonkologické problematiky do kompetence urologické specializace)
  2. Projekty společného urologického výzkumu (snahou je co nejvíce společný výzkum podporovat, zejména v tom smyslu abychom mohli prezentovat výsledky vlastních a nikoli „cizích“ (např. onkologických, atd.) studií a měli tak podklady pro to, že tato péče patří do kompetence urologie)
  3. Spolupráci se zdravotními sestrami a jejich možnými kompetencemi (snahou je posílit kompetence zdravotních sester, ale jen do určité míry)
  4. Stanovení objektivních parametrů při hodnocení úspěšnosti chirurgických výkonů v rámci standardizovaných projektů kvality péče (snahou je objektivnější hodnocení úspěšnosti a selhání chirurgických výkonů)
  5. Podporu celoevropské kampaně medializace urologické problematiky, např. Urology Week apod. (snahou je co nejvíce medializovat důležitá urologická témata)
  6. Vytváření Informací pro pacienty – podkladů pro vznik národních Informovaných souhlasů pro pacienty pro urologické výkony (snahou je vytvořit informace, které vzniknou v pracovních skupinách na půdě EAU, a která obsahují skutečně EBM ověřená data o výkonech – úspěšnost, mortalita, morbidita … s cílem co nejvíce chránit urology při eventuálních soudních přích).

 

3. července 2012

Zpracoval: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D a prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Publikováno: 26. 10. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři