Vyjádření výboru ČUS k použití přístroje Nano-knife® v léčbě zhoubných nádorů ledvin a prostaty

image_pdfimage_print

Přístroj Nano-knife® pracuje na principu tzv. ireverzibilní elektroporace, což je nontermální destrukce buněčných membrán. Působením krátkých pulzů statické elektřiny vysokého napětí trvajících 100 mikrosekund vznikají v membránách nanopóry, které vedou k poruše buněčné homeostázy s následnou apoptózou. Eletroporace se aplikuje zavedenou jehlou do cílové tkáně.

Do současné chvíle jsou k dispozici pouze výsledky jeho použití na zvířatech. U člověka byly prezentovány výsledky použití pouze u několika jedinců se zanedbatelnou dobou sledování.

Efekt metody na další růst nebo dokonce vymizení nádorového ložiska tedy není žádným způsobem prokázán. Rutinní použití ireverzibilní elektroporace u urologických nádorů není proto podporováno doporučenými postupy Evropské urologické společnosti.

Česká urologická společnost považuje v tuto chvíli ireverzibilní elektroporaci u urologických nádorů za experimentální techniku, jejíž použití je možné jen v kvalitně připravené studii schválené etickou komisí, s náležitým pojištěním a podrobným informovaným souhlasem. Její použití na českých urologických pracovištích mimo zmíněné klinické studie proto nelze považovat za postup lege artis.

Publikováno: 18. 10. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři