1

Stanovisko ČUS ke správnímu řízení o LHRH

Stanovisko České urologické společnosti ke správnímu řízení SUKLS8034/2012

Androgenní deprivace je nejefektivnější systémovou léčbou karcinomu prostaty (1). Dlouhodobě účinkující agonisté LHRH (buserelin, goserelin, leuprorelin a triptorelin) se používají v léčbě pokročilého karcinomu prostaty již více než 15 let a jsou v současné době hlavními formami androgenní blokády (2-5). Doporučené postupy Evropské urologické společnosti považují aplikaci LHRH agonistů za standardní formu androgenní deprivace u pacientů s karcinomem prostaty. Toto doporučení je uvedeno na prvním místě a stupeň doporučení je nejvyšší možný – A (6).

Jedinou alternativou užití LHRH agonistů je oboustranná orchiektomie, která je však zatížena rizikem komplikací a vyžaduje hospitalizaci. Orchiektomie má jednoznačně mutilující efekt, jedná se navíc o nevratný krok, takže neumožňuje využít výhod intermitentní androgenní deprivace, která je v současné době standardní metodou u vybraných pacientů.

       Česká urologická společnost požaduje zachování úhrady LHRH agonistů v ambulantní péči a doporučuje vyjmout LHRH agonisty ze správního řízení o nepřiznání úhrady přípravků označených symbolem B, H, K, T a U. (SUKLS8034/2012).

Literatura:

1. Choi S, Lee AK.: Efficacy and safety of gonadotropin-releasing hormone agonists used in the treatment of prostate cancer. Drug Healthc Patient Saf. 2011;3:107-19.

2. McLeod DG. Hormonal therapy: historical perspective to future directions. Urology 2003 Feb;61(2 Suppl 1):3-7.

3. Oefelein MG, Resnick MI. Effective testosterone suppression for patients with prostate cancer: is there a best castration? Urology 2003 Aug;62(2):207-13.

4. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. 14. vydání, Česká onkologická společnost 2012.

5. M. Babjuk, M. Matoušková, J. Fínek, L. Petruželka et al.: Konsenzuální doporučené postupy v onkourologii. Galen 2009.

6. Heidenreich A. et al.: European Urological Association Guidelines on Prostate Cancer, 2011.

 

V Praze  23. února  2012

 

Doc. MUDr. L. Jarolím, CSc.                                                             Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc

Člen výboru ČUS ČLS JEP                                                                   Předseda ČUS ČLS JEP

zodpovědný za lékovou politiku