1

Komunikace výboru ČUS s pacientem léčeným pomocí přístroje Nanoknife

Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás upozornili na korespondenci mezi výborem ČUS a pacientem, která se týkala léčby jeho rakoviny prostaty pomocí přístroje Nanoknife. Stručně řečeno, pacient nebyl úplně spokojen s průběhem léčby a nabízel výboru poskytnutí detailních informací pro případné vyvození závěrů. Pacientovi jsme vysvětlili některé nejasnosti, věříme, že k jeho spokojenosti.
Upozorňujeme v této souvislosti na nutnost dodržování platných zákonů při používání nových a doposud nevyzkoušených technologií, konkrétně zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Viz ev. http://www.cus.cz/pro-odborniky/pro-praxi/zakony-normy-vyhlasky/.

Výbor ČUS