1

Výsledky 1. kola voleb do výboru a revizní komise ČUS ČLS JEP pro volební období 2019-2023

Členové volební komise ČUS 16. 5. 2019 sečetli a zapsali výsledky 1. kola voleb do výboru a revizní komise ČUS ČLS JEP pro volební období 2019 – 2023.

Volební komise konstatovala, že 1. kolo voleb proběhlo podle stanov ČUS a ČLS JEP. Další detaily ze zasedání volební komise jsou k dispozici v zápise ze zasedání volební komise ČUS: Zápis ze zasedání volební komise ČUS 16.5.2019 (PDF)

Kompletní výsledky prvního kola voleb jsou k dispozici v přiložených excelových souborech (Poznámka č. 1).

Výbor ČUS I.kolo def

RK ČUS I.kolo def

Seznam kandidátů pro druhé kolo voleb do výboru a revizní komise je uveden níže. V případě odmítnutí souhlasu s kandidaturou budou v souladu se stanovami ČLS JEP a ČUS osloveni další kandidáti v pořadí.

 

Seznam kandidátů pro II. kolo voleb do výboru ČUS
Pořadí Jméno Počet hlasů
1 prof., MUDr. Babjuk Marek CSc. 194
2 doc., MUDr. Broďák Miloš Ph.D. 153
3 prof., MUDr. Hora Milan Ph.D., MBA 139
4-5 doc., MUDr. Krhut Jan Ph.D. 130
4-5 doc., MUDr. Zachoval Roman Ph.D., MBA 130
6 as., MUDr. Matoušková Michaela 125
7 MUDr. Petřík Aleš Ph.D. 114
8 prof., MUDr. Hanuš Tomáš DrSc. 105
9 prof., MUDr. Študent Vladimír 88
10 MUDr. Zámečník Libor Ph.D., FEBU 80
11 MUDr. Klečka Jiří Ph.D. 65
12-14 doc., MUDr. Doležel Jan Ph.D. 59
12-14 doc., MUDr. Kočvara Radim Ph.D. 59
12-14 doc., MUDr. Soukup Viktor Ph.D. 59
15 MUDr. Veselý Štěpán Ph.D. 52
16 prim., MUDr. Schraml Jan Ph.D. 45
17 doc., MUDr. Jarolím Ladislav CSc. 41
18 MUDr. Skoumal René 40

 

 

Seznam kandidátů pro II. kolo voleb do RK ČUS

 

Pořadí

Jméno Počet hlasů
1 as., MUDr. Matoušková Michaela 50
2-4 prof., MUDr. Babjuk Marek CSc. 46
2-4 doc., MUDr. Broďák Miloš Ph.D. 46
2-4 doc., MUDr. Kočvara Radim Ph.D. 46
5 MUDr. Petřík Aleš Ph.D. 44
6 prof., MUDr. Hora Milan Ph.D., MBA 43

 

Poznámka č. 1:

V excelových tabulkách naleznete zápis kompletní výsledky 1. kola v excelových tabulkách. Jistá nepřehlednost ve jménech je dána exportem výsledků z webové aplikace do excelu, což bohužel nejsme schopni ovlivnit, nicméně v seznamech se dá pohodlně standardním způsobem hledat (Ctrl+F). Kandidáti do 30. místa jsou číslováni, další v pořadí již ne.

MUDr. Michael Janský, předseda volební komise ČUS