1

Volby 2019

Stávající výbor České urologické společnosti na své schůzi 26. 9. 2018 vyhlásil volby do výboru a revizní komise ČUS pro volební období 2019 – 2023. Volby do výboru ČUS (voleno bude 9 osob) a do revizní komise ČUS (voleny budou 3 osoby), budou probíhat od začátku dubna do konce září 2019. Volby jsou dvoukolové, tajné a přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP (viz Stanovy ČLS JEP).

Harmonogram voleb je následující:

  • 9. 4. 2019 – výzva k registraci k volbám a k 1. kolu voleb – konec hlasování 9.5.2019
  • 26. 8. 2019 – výzva k 2. kolu voleb – konec hlasování 26. 9. 2019
  • nový výbor ČUS se poprvé sejde na výroční konferenci ČUS, která proběhne 16. – 18. 10. 2019 v Praze

Volební komise bude pracovat ve složení:

  • MUDr. Michael Janský (předseda)
  • prim. MUDr. Karel Mainer, Ph.D.
  • prim. MUDr. Pavla Toufarová, Ph.D.

Dle platných stanov ČUS proběhnou volby elektronicky. Pouze členové, kteří nebudou mít v centrální evidenci členů ČUS uvedenou funkční e-mailovou adresu, budou volit korespondenčně. 

Podrobné informace k průběhu voleb jsou dostupné ve Stanovách ČUS ČLS JEP, v článku 3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise ČUS

Upozorňujeme, že v souvislosti s volbami je důležité, aby byla v pořádku členská evidence odborné společnosti (tj. korespondenční adresy, členské příspěvky, e-mailové adresy a další údaje členů). Členskou evidenci vede centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP . Jakékoliv změny údajů je proto nutné hlásit do této centrální evidence prostřednictvím formuláře na stránkách ČLS s názvem Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s..