Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – dopis prof. Babjuka, MUDr. Čechové, prim. Drábka, prof. Hory, doc. Krhuta, MUDr. Petříka, prim. Schramla, doc. Soukupa, doc. Veselého, doc. Zachovala

image_pdfimage_print

Vážení přátelé,

předně dovolte, abychom vám poděkovali za hlasy v prvním kole voleb do výboru České urologické společnosti. Vaší podpory si hluboce vážíme, lidsky nás potěšila, ale současně ji vnímáme jako motivaci i výzvu do další práce. Dovolte nám proto, abychom se ještě před druhým kolem vrátili k naší vizi týkající se dalšího směřování urologické společnosti i klíčových aktivit do budoucna.

Součet hlasů v prvním kole voleb ukázal, že velká část z vás je relativně spokojená s činností stávajícího výboru. Je zřejmé, že na tyto aktivity je třeba navázat, současně je ale musíme obohacovat o myšlenky nové, respektující měnící se charakter současného světa. 

V čem vidíme klíčové body:

1.      Udržení ekonomické stability společnosti, což mimo jiné znamená udržení a rozšíření spektra aktivit, které přinášejí společnosti zisk

2.      Udržení jednoty společnosti a důsledné hájení zájmů všech jejích složek (ambulantní, nemocniční i akademické)

3.      Aktivní politika směřující k adekvátním úhradám výkonů v ambulantní i nemocniční části

4.      Podpora vstupu nových metod a zajištění jejich následné dostupnosti (pro urology i pacienty), což znamená zajištění adekvátní úhrady, legislativních podkladů i edukačních aktivit

5.       Příprava vzdělávacích aktivit zaměřených na jednotlivé zájmové skupiny se zaměřením na jejich kvalitu a aktuálnost

6.      Podpora mladých urologů směřující k jejich dostatečnému počtu, ale i vysoké erudici

7.      Kontinuita činnosti a obsazení sekretariátu

Jsme přesvědčeni, že ve výboru by měly být zastoupeny všechny složky urologické obce včetně ambulantních urologů. Nominace ambulantních urologů však logicky patří do gesce SAU.

My všichni jsme připraveni se zájmům společnosti i naplňování těchto bodů v maximální možné míře věnovat.

 

Marcela Čechová, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Martin Drábek, Urologické oddělení Nemocnice Jihlava

Milan Hora, Urologická klinika FL UK a FN Plzeň

Jan Krhut, Urologická klinika a LF Ostrava

Aleš Petřík, Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Jan Schraml, Klinika urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem

Viktor Soukup, Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Štěpán Veselý, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Roman Zachoval, Urologická klinika Thomayerovy nemocnice Praha

Marko Babjuk, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Publikováno: 27. 8. 2019

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

2/2022
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři