Oslovení členů před 2. kolem voleb do výboru ČUS – příspěvek Andrologické sekce ČUS ČLS JEP

image_pdfimage_print

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České urologické společnosti!

Dovolte nám, abychom poděkovali těm z vás, kdo jste nám v 1. kole letošních voleb do Výboru a Revizní komise ČUS dali svůj hlas.

Díky tomu jsme, jak je teď moderní říká, v dobré společnosti. A to není nadsázka, ale konstatování reality. Jsme velmi rádi, že můžeme být ve společnosti předních urologů, specialistů, a hlavně vynikajících osobností, kterých si vážíme.
Možná proto je také vhodné, abychom Vám znovu zopakovali cíle, se kterými vás prosíme o přízeň i v kole druhém:

1) Andrologická sekce (jako jediná) dlouhodobě nemá svého zástupce ve výboru.

2) Chceme zachování urologie jako svébytného oboru medicíny (navzdory snahám navracet ji pod primariáty a lůžkové fondy chirurgie).

3) Vyjadřujeme podporu všem složkám urologické péče (tzn. udržení adekvátního rozmístění a ohodnocení péče ambulantní), chceme podporovat možnost nasmlouvání adekvátní urologické péče ve velkých nemocnicích (odborná podpora managementu nemocnic i ambulantním specialistům) – to vše v návaznosti na dosud provedené změny. Nabízíme znalosti ze špičkových pracovišť nemocničních i ambulantních.

4) Chceme se zasadit se o vznik Certifikovaného kurzu Klinické andrologie, a také o další vzdělávání v této subspecializaci urologie. Vzdělávání v tomto oboru napojit i na evropské aktivity v rámci odborných společností a možnosti získání evropského atestu FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine).

5) Budeme se snažit aktivitami ČAU udržet vzdělávání urologů v ČR na evropské a světové úrovni.

6) Důležité je také nebát se vychovat nové nástupce v oboru – tedy podpořit rezidenty v oboru urologie.

7) Za důležité považujeme udržení ekonomické stability ČUS ve stále se zhoršujících podmínkách a možnostech sponzoringu oboru.

Pokud máte na fungování a na budoucnost urologie stejný pohled jako my, a pokud vidíte v rámci našeho oboru stejný žebříček priorit, budeme rádi, pokud nás ve volbách do výboru společnosti podpoříte.

Pojďme do toho společně!

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – kandidát do Výboru ČUS

předseda Andrologické sekce ČUS ČLS JEP
primář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha

 

MUDr. Marek Broul Ph.D., FECSM – kandidát do RK ČUS

člen Andrologické sekce ČUS ČLS JEP
zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

 

 

2. září 2019

Publikováno: 3. 9. 2019

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři