Oslovení členů před 1. kolem voleb – příspěvek andrologické sekce ČUS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České urologické společnosti!

dovolte, abychom před blížícími se volbami do výboru ČUS vyjádřili poděkování členům stávajícího výboru za poctivý kus práce, který odvedli v posledních 8 letech a tím posouvali českou urologii, i v evropském kontextu, kupředu.  Jako členové andrologické sekce ČUS jsme měli možnost se vyjádřit se k mnohým otázkám. Komunikace (i díky sekretariátu) nebyla nikdy problematická. I přesto musíme konstatovat, že andrologická sekce (jako jediná) dlouhodobě nemá svého zástupce ve výboru. Možná proto je vhodné, abychom vysvětlili body, se kterými se v nadcházejících volbách chceme ucházet i o vaše hlasy:

  1. Zachování urologie jako svébytného oboru medicíny – navzdory všem snahám navracet ji pod primariáty a lůžkové fondy chirurgie.
  2. Podporu všem složkám urologické péče (udržet adekvátní rozmístění a ohodnocení péče ambulantní), podporovat možnost nasmlouvání adekvátní urologické péče ve velkých nemocnicích (odborná podpora managementu nemocnic i ambulantním specialistům) – to vše v návaznosti na dosud provedené změny. Nabízíme znalosti ze špičkových pracovišť nemocničních i ambulantních.
  3. Zasadit se o vznik Certifikovaného kurzu Klinické andrologie, a také o další vzdělávání v této subspecializaci urologie. Vzdělávání v tomto oboru napojit i na evropské aktivity v rámci odborných společností a možnosti získání evropského atestu FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine).
  4. Aktivitami ČAU udržet vzdělávání urologů v ČR na evropské a světové úrovni.
  5. Nebát se vychovat nové nástupce v oboru – tedy podpora rezidentů v oboru urologie.
  6. Udržení ekonomické stability společnosti ve stále se zhoršujících podmínkách a možnostech sponzoringu oboru.

Pokud máte na fungování a na budoucnost urologie stejný pohled jako my, a pokud vidíte v rámci našeho oboru stejný žebříček priorit, budeme rádi, pokud nás ve volbách do výboru společnosti podpoříte.

 

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – VFN a 1. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM – Krajská zdravotní a.s., Ústí n. Labem

MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM – FNKV a 3. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Aleš Horák – Andropharm medical s.r.o., Ostrava

MUDr. Tomáš Hradec, FEBU – VFN a 1. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Jan Novák – VFN a 1. LF UK Praha, Gennet Praha