Oslovení členů před 1. kolem voleb – příspěvek andrologické sekce ČUS

image_pdfimage_print

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České urologické společnosti!

dovolte, abychom před blížícími se volbami do výboru ČUS vyjádřili poděkování členům stávajícího výboru za poctivý kus práce, který odvedli v posledních 8 letech a tím posouvali českou urologii, i v evropském kontextu, kupředu.  Jako členové andrologické sekce ČUS jsme měli možnost se vyjádřit se k mnohým otázkám. Komunikace (i díky sekretariátu) nebyla nikdy problematická. I přesto musíme konstatovat, že andrologická sekce (jako jediná) dlouhodobě nemá svého zástupce ve výboru. Možná proto je vhodné, abychom vysvětlili body, se kterými se v nadcházejících volbách chceme ucházet i o vaše hlasy:

  1. Zachování urologie jako svébytného oboru medicíny – navzdory všem snahám navracet ji pod primariáty a lůžkové fondy chirurgie.
  2. Podporu všem složkám urologické péče (udržet adekvátní rozmístění a ohodnocení péče ambulantní), podporovat možnost nasmlouvání adekvátní urologické péče ve velkých nemocnicích (odborná podpora managementu nemocnic i ambulantním specialistům) – to vše v návaznosti na dosud provedené změny. Nabízíme znalosti ze špičkových pracovišť nemocničních i ambulantních.
  3. Zasadit se o vznik Certifikovaného kurzu Klinické andrologie, a také o další vzdělávání v této subspecializaci urologie. Vzdělávání v tomto oboru napojit i na evropské aktivity v rámci odborných společností a možnosti získání evropského atestu FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine).
  4. Aktivitami ČAU udržet vzdělávání urologů v ČR na evropské a světové úrovni.
  5. Nebát se vychovat nové nástupce v oboru – tedy podpora rezidentů v oboru urologie.
  6. Udržení ekonomické stability společnosti ve stále se zhoršujících podmínkách a možnostech sponzoringu oboru.

Pokud máte na fungování a na budoucnost urologie stejný pohled jako my, a pokud vidíte v rámci našeho oboru stejný žebříček priorit, budeme rádi, pokud nás ve volbách do výboru společnosti podpoříte.

 

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – VFN a 1. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM – Krajská zdravotní a.s., Ústí n. Labem

MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM – FNKV a 3. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Aleš Horák – Andropharm medical s.r.o., Ostrava

MUDr. Tomáš Hradec, FEBU – VFN a 1. LF UK Praha, Iscare I.V.F. Praha

MUDr. Jan Novák – VFN a 1. LF UK Praha, Gennet Praha

 

Publikováno: 14. 4. 2019

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

2/2022
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři