1

Oslovení členů před 1. kolem voleb – dopis MUDr. Míti Rosenberga

Dopis MUDr. Míti Rosenberga

Vážení kolegové a přátele,

Dostal se mi do ruky návrh kandidátů do nového výboru ČUS , zřejmě z lůžko – klinické sféry. V podstatě vyzývají ambulantní sféru, abychom nominovali své kandidáty za ambulantní složku.

Neděste se – nehodlám již kandidovat – v 71 letech to již nepovažuji za vhodné a také se již cítím dokonale vyhořelý. Již minule jsem kandidoval neplánovaně po úmrtí Doc Hanuše- a nebylo to šťastné. Přesto neodolám, abych nevstoupil do diskuse:

Proč potřebujeme své zastoupení ve výboru:

I když si osobně velmi vážím všech členů předchozího (a upřímně všech předchozích) výborů z řad přednostů klinik a velkých pracovišť – jejich vidění urologie je poněkud jiné (a také by mělo být) než ambulantních lékařů – vidí jiné priority a působí na ně jiné tlaky.

 V současné době probíhá nové kolo boje za přežití ambulancí, která nejsou součástí lůžkových zařízení, tedy soukromá sféra ve vlastním slova smyslu:

-na jedné straně MZd a výbor sdružení praktických lékařů by chtělo rozšířit kompetence praktiků (dispensarizace onkologických nemocných, rozšíření preskripčních možností, možnost odesílat pacienty od praktiků přímo do specializovaných center a klinik a další).  Mimochodem mám pocit, že stanovisko výboru praktických lékařů a praktických lékařů samých jsou zcela rozdílná.

-částečně tomu nahrává i koncepce vytváření center a tím rozparcelování urologie (má to svoji logiku a snahu o umožnění přístupu k novým preparátům), ale dovedeno ad absurdum, to udělá z urologa -specialisty nežádoucí mezičlánek

-bohužel sami tomu nahráváme tím, že se podvolujeme diktátu pojišťoven – říkám tomu „korupce naruby“ – kdy nejméně potíží a nejklidnější provoz je tam, kde se nic moc nediagnostikuje, minimální indukovaná péče, bazální praeskripce . Chápu, že staří ambulantní urologové již chtějí v klidu dožít a „po nich potopa“, ale jde o budoucnost tohoto segmentu.

Pokud se tyto zcela reálné obavy uskuteční, pak prostě vyhyneme jako přežitek a „brontosauři“.

Proto prosím Vás ambulantní urologové, ale i Vás „lůžkoví“ urologové, kteří se dosti často stáváte ambulantními na část úvazků, dejte svůj hlas kandidátům z ambulantní sféry.

Za svoji osobu navrhuji

MUDr. Matouškovou Michaelu Praha – velmi aktivní členka výboru, ve funkci místopředsedy     

                                                                     se velmi osvědčila, má koncepční myšlení a dobré

                                                                      diplomatické schopnosti, představuje žádoucí                       

                                                                      kontinuitu s předchozí prací výboru

MUDr. Skoumal Rene  – Brno dlouholetý úspěšný ambulantní urolog. Je dostatečně „paličatý“ aby hájil

                                        svá stanoviska a dostatečně flexibilní aby vedl plodnou diskusi

                                      

MUDr. Klečka Jiří  PhD, MBA  – mladý, erudovaný urolog, ambiciosní, nemá strach prosazovat

                                                   svá stanoviska  (velmi žádoucí ve výboru)

MUDr. Jánský zkušený, člen výboru SAS – výhod přímého spojení na vyšší orgán a zkušenosti. Je sice

                                                    nyní členem naší volební komise, ale při dostatečném počtu hlasů muže

                                                    Může abdikovat na funkci ve volební komisi pro II kolo voleb

Přátelé a kolegové, tato výzva je pro mne jakousi tečko po letech ve výboru a proto Vás všechny prosím VOLTE a volte velmi uvážlivě, zejména Vy mladší -co jednou ztratíme, to už neobnovíme

 Váš 

  MUDr. Míťa Rosenberg