1

Zápis z jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP – problematika schvalování protonové terapie

Tato informace byla převzata ze stránek České onkologické společnosti: https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/spoluprace-cos/dohody-s-platci-pece/zapis-z-jednani-mezi-zastupci-srobf-cos-a-vzp-problematika-schvalovani-protonove/

Dne 10. 1. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.

Na jednání byli pozváni prof. MUDr. Petera, doc. MUDr. Renata Soumarová, doc. MUDr. Jana Prausová a za VZP byli přítomni MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Milan Prokop a Ing. Rostislav Zezula. Závěry jednání byly přílohou zápisu jednání výboru ČOS dne 30. 1. 2018.

Zápis z jednání se zástupci SROBF ČOS VZP k protonové léčbě (PDF)