Analýza Masarykovy univerzity v Brně: Protonová terapie je vhodná jen pro desítky pacientů

Problematika léčby lokalizovaného karcinomu prostaty je velmi široká. Zjednodušeně řešeno k danému tématu protonové terapie: dle názorů členů ČUS zůstává optimální léčbou lokalizovaného karcinomu prostaty zejména u mladších jedinců léčba operační (radikální prostatektomie provedené otevřeně, laparoskopicky či roboticky).

Léčba ozařováním je vhodné spíše pro muže starší či muže odmítající léčbu operační. Zde pak až otázkou druhého sledu je volba typu ozáření. To je plně v kompetenci radioterapeutů. Níže naleznete oficiální materiály z diskuze radioterapeutů, z kterých vyplývá, že protonová terapie možná kromě výrazného navýšení ceny nepřináší žádnou zásadní novou kvalitu v léčbě ozařováním.

Tisková zpráva VZP – Analýza MU Brno k protonové terapii