1

Přihláška ČUS

V případě, že se chcete stát členem České urologické společnosti ČLS JEP, pošlete prosím vyplněnou přihlášku poštou na adresu sekretariátu ČUS ČLS JEP – Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 nebo jako scan na adresu sekr@cus.cz.

Přijetí žádosti sekretariát potvrdí elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Zároveň sdělí zájemci o členství termín jednání výboru ČUS, na kterém se přijetí do odborné společnosti projedná. Sekretariát následně sdělí žadateli stanovisko výboru ČUS.

V případě přijetí do společnosti se nový člen musí přihlásit do Interního registru členů ČUS na stránkách www.cus.cz. Poté bude moci využívat všech výhod, které odborná společnost svým členům nabízí.

Benefity členství v ČUS ČLS JEP jsou následující:

  • zasílání elektronické verze časopisu Česká urologie
  • členství pro rezidenty v EAU zdarma
  • pravidelné e-mailingy o dění ve společnosti (pozvánky na urologické akce, bulletin společnosti, informace pro praxi, aktuální oznámení apod.)
  • zvýhodněný registrační poplatek na výroční konferenci ČUS, jarní edukační urologické sympózium
  • účast na seminářích a kurzech pořádaných ČUS se slevou nebo zdarma
  • podporu účasti na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích
  • finanční podpora účasti na zahraničních stážích v rámci regionu (Slovensko, Polsko, Maďarsko)
  • proplacení písemné i ústní zkoušky EBU pro rezidenty v plné výši – v případě úspěšně vykonané zkoušky
  • EBU In-Service Assessment pro rezidenty zdarma, atd.

Přihláška ke členství v České urologické společnosti ČLS JEP (PDF)