1

Vzpomínka na prim. MUDr. Bohumila Matrase

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

oznamujeme Vám smutnou zprávu, že dne 9. října 2014 zemřel ve věku 81 let po dlouhé a těžké nemoci náš bývalý spolupracovník a dlouholetý zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově, pan primář MUDr. Bohumil Matras.

Jako jeden z nejbližších spolupracovníků prof. Hradce se pan primář významně podílel na založení a otevření nové budovy Urologické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Byl oblíbeným a váženým učitelem urologie a dobré medicíny mnoha z nás, byl precizním operatérem a schopným organizátorem a pro svoje odborné kvality a výrazné empatické schopnosti byl také věhlasným a vyhledávaným lékařem.

Česká urologická společnost ČLS J.E.P mu za zásluhy o rozvoj české urologie udělila v roce 2013 Čestné členství.

Budeme na něj vždy rádi a vděčně vzpomínat, a to nejen pro to, co udělal pro spolupracovníky a pacienty Urologické kliniky v Praze na Karlově.

Pan primář Matras – mezi blízkými kolegy zvaný Bob – zanechával při vzájemných setkáních nezapomenutelnou stopu dobrého člověka, s nímž bylo příjemné nejen spolupracovat, ale kdykoliv se setkávat.

Poslední rozloučení se na přání zesnulého konalo v rodinném kruhu.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,

přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze se spolupracovníky