Vzpomínka na prim. MUDr. Radoslava Beránka

image_pdfimage_print

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

oznamujeme Vám smutnou zprávu, že dne 7. července 201 zemřel ve věku nedožitých 81 let po dlouhé a těžké nemoci MUDr. Radoslavu Beránkovi, emeritní primáři urologického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Prim MUDr. Radoslav Beránek, narozený 27. 7. 1934, vystudoval Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích. Po nuceném studiu pedagogické fakulty v Českých Budějovicích se mu podařilo přestoupit na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, kterou dokončil v roce 1959.

Poté nastoupil na umístěnku na chirurgické oddělení v Sokolově a následně jako civilní zaměstnanec na chirurgické oddělení Vojenské nemocnice v Plzni, kde v roce 1962 složil první atestaci z chirurgie. Na urologickém oddělení českobudějovické nemocnice začal pracovat v roce 1964 a nástavbovou atestaci z urologie složil v roce 1966. Ač nečlen Komunistické strany Československa, funkci primáře urologického oddělení v Českých Budějovicích vykonával v létech 1984-1999. Pracoval zde ještě následné dva roky, a pak ještě další tři roky byl konsiliářem v strakonické nemocnici.

Za doby působení pana primáře Beránka došlo k zásadnímu rozvoji urologického oddělení. Podařilo se mu změnit oddělení o 27 lůžkách provádějící pouze otevřené výkony a minimum endoskopických zákroků na moderní dobře vybavené oddělení o 60 lůžcích. Urologie pod jeho vedením začala poskytovat plný rozsah v té době používané otevřené i endoskopické operativy, včetně zavedení extrakorporální litotrypse urodynamických metod a sonografie na oddělení. Kromě toho primář MUDr. Beránek umožňoval odborný růst svých podřízených.

V roce 2014 udělil výbor České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně čestné členství emeritnímu primáři urologického oddělení MUDr. Radoslavu Beránkovi při příležitosti jeho osmdesátin.

V primáři Beránkovi ztrácíme nejen svého učitele, ale zejména dobrého člověka.

Čest jeho památce!

Za spolupracovníky

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

 

Beranek

Publikováno: 13. 7. 2015

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři