1

Vzpomínka na MUDr. Jana Ráčka

*22. 7. 1961
†18. 9. 2021

V sobotu 18.9. 2021 jsme se, po krátké těžké nemoci, navždy rozloučili s naším kolegou urologem, MUDr. Janem Ráčkem z Klatov.

Narodil se v roce 1961 a Lékařskou fakultu UK v Plzni úspěšně ukončil v roce 1986. Nastoupil na tehdejší chirurgické oddělení Nemocnice v Klatovech na urologický ordinariát a rozšířil řady urologů v tomto okresním městě. Z tohoto pracoviště si následně doplnil i obě urologické atestace a v polovině 90-tých let pracoval jako starší lékař na již samostatném Urologickém oddělení Nemocnice Klatovy a v privátní ambulanci v Sušici. O 10 let později, po zrušení lůžkové urologie v Klatovech, pokračoval svoji profesionální dráhu v privátním sektoru na ambulancích v Klatovech a v Sušici. Mezi kolegy i pacienty býval oblíbený svým přístupem.

V mládí hrával amatérsky volejbal a býval velký fanda do všeho, co mělo společné s motorismem a automobilismem a byl aktivním členem Automotoklubu v Klatovech. S kolegy také občas vyrážel na pohodové výlety na svém brumlajícím velkoobjemovém motocyklu. Honzo, budeš nám všem chybět!

MUDr. Dušan Mrkos, Urologická klinika FN Plzeň