Vzpomínka na doc. MUDr. Čestmíra Pokorného, CSc.

image_pdfimage_print

EPS_SCAN docPokorny upr01    1810x2560x24

Dne 17. srpna 2013 navždy opustil českou urologickou obec Doc. MUDr Čestmír Pokorný CSc. Ve věku 87 let. Pocházel z lékařské rodiny, otec i dědeček byli lékaři s působností ve Skutči. Po gymnaziálním studiu v Havlíčkově Brodě zahájil v r. 1945 studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Po ukončení studií a tehdy následné povinné dvouleté prezenční vojenské službě na Slovensku, zahájil lékařskou praxi nejprve jako gynekolog ve Vysokém Mýtě. Dále pracoval jako chirurg v Chrudimi a později jako traumatolog v Pardubicích. Již v této době často asistoval při urologických výkonech prof. Švábovi, který působil na urologické klinice v Hradci Králové a pravidelně dojížděl operovat do Chrudimi. Proto se později definitivně rozhodl pro urologii a nastoupil v r. 1959 na urologické oddělení do Pardubic, odkud přešel v r.1960  na urologickou kliniku v Hradci Králové. Zde pracoval 15 let, obhájil kandidátskou práci a v r. 1975 po odchodu přednosty urologického oddělení v Plzni prim. Pražáka do starobního důchodu, nastoupil do plzeňské Fakultní nemocnice, tehdy Krajského ústavu národního zdraví na místo přednosty urologického oddělení. Převzal složitý úkol, protože pracoviště nebylo dobře vybaveno personálně, technicky, ani prostorově.  Po přestěhování oddělení na nový pavilon č. 22, předložil odlišnou koncepci urologie. Rozšířil spektrum operačních výkonů včetně počtu prováděných operací. Kladl velký důraz na endoskopickou diagnostiku a s jeho pomocí se podařilo získat endoskopické přístroje a instrumentárium firmy Olympus. Vyčlenil lůžka i ambulanci pro dětskou urologii a v průběhu let zdokonalil péči o onkologické urologické pacienty. Na oddělení bylo např. zajištěno podávání chemoterapie pacientům s testikulárními tumory a ojediněle i nemocným s nádory močového měchýře. Nádorům močového měchýře se intenzivně věnoval, publikoval články na téma vliv kouření na vznik uroteliálních nádorů močového měchýře. Stejně intenzivně se zabýval léčbou nefrolitiázy a věnoval pozornost i dalším závažným urologickým problémům. Podařilo se mu stabilizovat pracovní tým a v r. 1981 se zásluhou doc. MUDr. Pokorného, CSc. a doc. MUDr. Zdeňka Oudy, CSc. plzeňské urologické oddělení stalo klinikou.

Doc. Pokorný byl skvělým učitelem, pracoval zručně, jemně, možná i proto, že jeho dominantní rukou byla levá ruka, byl však schopen používat při operacích dle potřeby s velkou zručností i pravou ruku. Měl také celou škálu mimopracovních zájmů. Byl skvělým muzikantem, v mládí hrál na piano v orchestru Melodie. Později se věnoval fotografování, zúčastňoval se úspěšně různých fotografických soutěží. Měl proto i zájem na zavádění pravidelné fotodokumentace v urologii. Zajímal se také o výtvarné umění a znal se osobně s celou řadou význačných malířů a kunsthistoriků. Rád cestoval a podporoval své 2 syny, z nichž jeden je renomovaný matematik a druhý je lékař věnující se výzkumné činnosti, k uvedeným aktivitám. I po odchodu do starobního důchodu v r. 1989 nezapomínal na dění na urologické klinice. Často nás poctil svou návštěvou a sledoval nové trendy v urologii s velkým zájmem.  Byl společenský a přál si pravidelná setkávání urologů a tak starší generace urologů si jistě připomene úspěšné urologické konference v Žižkovech, které organizoval. Kladl velký důraz na sesterskou spolupráci a právě v Žižkovech byla díky němu zahájena éra prezentací sesterských odborných sdělení, která dnes samozřejmě k urologickým konferencím patří.

Odchodem doc. MUDr Čestmíra Pokorného CSc. ztrácíme odborníka, milého člověka s lidským a vstřícným přístupem k pacientům i kolegům, humanistu a znalce umění.

Čest jeho památce!

 

Jménem spolupracovníků urologické kliniky FN Plzeň

 

Prim. MUDr Pavla Toufarová

Publikováno: 20. 9. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři