1

Vzpomínka na doc. MUDr. Miroslava Hanuše, CSc.

Vážení kolegové,
je moji smutnou povinností vás informovat, že dne 22. ledna 2015 zemřel doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., předseda SAU, emeritní předseda České urologické společnosti a laureát ceny Eduarda Hradce.
Česká urologie v něm ztrácí nejen významného odborníka a člena společnosti, ale i cílevědomého a tvrdě pracujícího člověka schopného přicházet s novými nápady i tvrdou kritikou.

Čest jeho památce

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Předseda ČUS ČLS JEP

Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. – nekrolog (PDF)