1

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. obdržel čestné členství EAU

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, obdržel 24. 3. 2017 na 32. výroční konferenci EAU v Londýně čestné členství Evropské urologické společnosti.

Toto ocenění se uděluje urologům, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou urologii. Po prof. Hradcovi, prof. Dvořáčkovi a doc. Jarolímovi je prof. Hanuš teprve čtvrtým takto oceněným českým urologem.

Srdečně blahopřejeme!