Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. obdržel čestné členství EAU

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. obdržel 20. 3. 2015 na výroční konferenci EAU v Madridu čestné členství Evropské urologické společnosti. Toto ocenění se uděluje urologům, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou urologii. Po prof. Hradcovi a prof. Dvořáčkovi je doc. Jarolím teprve třetím takto oceněným českým urologem. Srdečně blahopřejeme!

Prof. Abrahamsson blahopřeje Doc. Jarolímovi k jeho čestnému členství v EAU

Prof. Abrahamsson blahopřeje Doc. Jarolímovi k jeho čestnému členství v EAU