1

Koncepce robotické operativy v urologii pro rok 2020

Návrh koncepce robotické operativy v urologii v ČR pro rok 2020 zpracoval a na svém zasedání projednal a schválil výbor ČUS dne 11. 12. 2019: Koncepce robotické operativy v urologii v ČR pro rok 2020 (PDF)