1

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Gentamicin Lek 80 mg/2 ml, 80 mg/2 ml inj/inf sol. 10 x 2 ml až z úrovně zdravotnických zařízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o neodkladném
opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti LEK PHARMACEUTICALS D.D., Ljubljana, Slovinsko,
spočívajícím ve stažení níže uvedených šarží léčivého přípravku:

Uvedené šarže léčivého přípravku se stahují až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu změny rozhodnutí
o registraci – rozšíření sledovaných parametrů.