Stažení léčivého přípravku Zoledronic Acid Pharmagen 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok 4mg/5ml inf. cnc. sol., šarže PQ0781

image_pdfimage_print

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o závadě v jakosti níže uvedené šarže léčivého přípravku:

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost, PHARMAGEN CZ s.r.o., Praha, Česká republika, proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:
stažení uvedené šarže léčivého přípravku až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti –
rezidua cizorodých látek.

Publikováno: 14. 3. 2018

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

2/2022
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři