1

Injekční ISOCOR 2,5 mg/ml (verapamili hydrochloridum) inj./inf. 10×2 ml znovu k dispozici na českém trhu

Po několika týdnech se podařilo znovu zajistit pro český trh injekční verapamil.
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR – Specifický léčivý přípravek ISOCOR 2,5 mg/ml (PDF)
S přáním příjemného léta MUDr. Michaela Matoušková