Léčivý přípravek Tecentriq® (atezolizumab): riziko těžkých kožních nežádoucích účinků

image_pdfimage_print

• U pacientů léčených přípravkem Tecentriq (atezolizumab) byly hlášeny těžké kožní NÚ včetně případů Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN).

• U pacientů je třeba sledovat možný výskyt těžkých kožních reakcí a vyloučit jiné příčiny. Při podezření na těžký kožní NÚ je třeba přípravek Tecentriq vysadit a odeslat pacienta k odbornému lékaři ke stanovení diagnózy a léčbě NÚ.

• Při průkazu SJS nebo TEN nebo při jakémkoliv výskytu vyrážky nebo těžkého kožního NÚ stupně 4 je třeba léčbu přípravkem Tecentriq trvale ukončit.

• Při zvažování léčby přípravkem Tecentriq s jinými imunostimulačními protinádorovými léky u pacientů s anamnézou těžkého kožního NÚ ohrožujícího život při předchozí léčbě jinými imunostimulačními protinádorovými léky se doporučuje opatrnost.

Informační dopis SÚKL: Tecentriq_II-54 DHPC (PDF)

Publikováno: 25. 3. 2021

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

2/2022
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři