Zpráva o jednání výboru ČUS s pojišťovnami ohledně vykazování cystoskopie gynekology

image_pdfimage_print

Na základě podnětů členské základy České urologické společnosti ČLS JEP jednal dne 29.10.2012 výbor ČUS (zastoupen prof. Babjukem a doc. Zachovalem) s VZP a Sdružením zdravotních pojišťoven ohledně problematiky vykazování kódu 76 531 (cystoskopické vyšetření) gynekology a následné nemožnosti vykazování a úhrady stejného kódu urology po dobu omezení frekvence výkonu, tj. 3 měsíců.

Z informací plátců vyplynulo, že:

– z rozhodnutí předcházejících výborů ČUS mají gynekologové výkon s urology sdílený v podstatě od počátku platnosti Sazebníku zdravotních výkonů, a proto ho mohou v určité indikaci vykazovat.

– podle informací České gynekologicko-porodnické společnosti mohou výkon vykazovat pouze gynekologové s úspěšně absolvovaným certifikovaných kurzem (dříve nadstavbová atestace) v urogynekologii, a to pouze v případě provedení operace pomocí tension free pásky, za účelem vyloučení traumatizace močového měchýře zaváděnou páskou. V současné době je takových gynekologů (tj. urogynekologů) necelá stovka z celkového počtu asi dva tisíce praktikujících gynekologů.

– v roce 2011 byl výkon 76 531 vykázán urology přibližně 38 000x.

– v roce 2011 byl výkon 76 531 vykázán gynekology přibližně 1 500x, což zhruba odpovídá počtu provedených operací pomocí tension free pásek.

Z informací zdravotních pojišťoven vyplývá, že v případě, že je urologem vykázán výkon 76 531 v období omezení výkonu frekvencí, tj. 3 měsíců po vykázání stejného výkonu urogynekologem (s tolerancí 8 dnů),  je tento výkon pojišťovnami uznán a uhrazen, pokud je tento výkon vykázán jiným IČZ (identifikační číslo zdravotnického zařízení), což by se mělo týkat prakticky všech urologů. Ale i v případě, že je výkony v daném frekvenčním intervalu vykázán dvěma různými odbornostmi s různým IČP (indentifikační číslo pracoviště) v rámci jednoho IČZ, lze v odůvodněných případech požádat o výjimku, která by měla být zohledněna.

Z těchto důvodů doporučujeme všem urologům výkon 76 531 vykazovat nehledě na skutečnost, že je jim známo, že stejný výkon byl nebo mohl být v průběhu posledních 3 měsíců již gynekology vykázán. V případě problémů s proplácením tohoto výkonu v těchto případech, kontaktujte, prosím, výbor ČUS, abychom mohli sjednat nápravu.

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

 

Publikováno: 20. 11. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři