Změna v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní

image_pdfimage_print

S platností od 1. 12. 2016 dochází ke změně úhrad u dalších typů zdravotnických prostředků zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. Konkrétně se jedná o kalhotky absorpční pro těžkou inkontinenci.

Vzhledem k připomínkám, v oblasti absorpčních kalhotek přijala VZP ČR řadu úprav, než dospěla k této konečné podobě. V příloze uvedené na konci tohoto textu naleznete přehled kategorií ve skupině kalhotek absorpčních. Zdravotnické prostředky byly podrobně rozčleněny do příslušných kategorií s podrobným členěním terapeuticky obdobných výrobků dle typu pomůcky (zde VZP vyhověla připomínce výboru ČUS), obvodu a savosti (absorpce dané pomůcky).

K nastavení úhrad byla použita následující metodika výpočtu:

          V každé kategorii je nejméně 33 % plně hrazených prostředků (pro nastavení a výpočet nových úhrad byly použity pouze položky, které v r. 2015 byly reálně obchodované na trhu v ČR). Výpočet vychází z ceny za 1 ks dané pomůcky. V každé z kategorií je vždy minimálně jeden produkt plně hrazen.

          Zároveň byla splněna podmínka, kdy v dané kategorii byly zastoupeny plně hrazené výrobky s objemem na trhu v roce 2015 nejméně 15 %.

Nastavením úhrad je i nadále zajištěna dostupnost plně hrazených pomůcek v každé kategorii, celkem 210 kódů bude i nadále bez doplatku (tj. cca 35 % celkového sortimentu). Zároveň VZP předpokládá i nové cenové nabídky ze strany dodavatelů, které zvýší procento plně hrazeného sortimentu. Zdravotní pojišťovna vychází ze zkušeností při nastavení úhrad u vložek a vložných plen.

Příloha: Přehled kategorií kalhotky absorpční k 1. 12. 2016 (PDF)

 V Praze 15. 11. 2016

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., předseda SUNU ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. , předseda ČUS ČLS JEP

Publikováno: 15. 11. 2016

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři