Nová pravidla předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

image_pdfimage_print

Změny v pravidlech předepisování léčivých přípravků přináší od 1. ledna 2020 nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů.

Více informací naleznete v tomto dokumentu: Předepisování léčiv na recept bude mít od nového roku nová pravidla (.doc)

Vybrané změny účinné od 1. ledna 2020

1. Na e-receptu může být předepsaný jen jeden lék. Recepty předepsané do konce roku 2019 se dvěma  léky mohou být vydány po dobu jejich platnosti.

2. Papírové recepty mohou být se dvěma léky předepisovány až do května 2020.

3. Papírové recepty nesmí být opakovací.

4. V kolonce adresa musí být adresa trvalého bydliště (dříve se na recepty psala adresa, kde se pacient zdržuje).

5. Součástí receptu bude telefonní číslo na pacienta (doposud se tel. číslo uvádělo jen se souhlasem pacienta, nově je to povinná položka). V případech, kdy nelze telefonní číslo zjistit, pak se na receptu uvede adresa, kde se pacient zdržuje (budou tam dvě adresy – trvalé bydliště a adresa, kde se pacient zdržuje a je k zastižení)

6. Platnost běžných receptů bude 14 dní počínající dnem následujícím po dni vystavení receptu, případně až 1 rok, pokud to tak lékař určí (doposud byla platnost receptů na antibiotika jen 5 dní a nebylo možné ji prodloužit a platnost běžných receptů byla 14 dní, počínaje dnem vystavení receptu​). Platnost receptů z pohotovosti zůstává do konce následujícího kalendářního dne.

7. Pokud hmotnost dítěte do 7 let není přiměřená jeho věku, musí být součástí receptu informace o hmotnosti pacienta v kg.

8. Lékař nemá povinnost vystavit pacientovi e-recept, ani v případě, že pacient přijde osobně, ani v případě, že chce recept vystavit na dálku (např. telefonické žádosti o vystavení receptu). Pokud se ale lékař rozhodně e-recept vystavit, má pacient právo si zvolit formu průvodky – papírovou, SMS nebo email. Pokud si pacient formu nezvolí, dostane vždy vytištěnou průvodku.

9. Jsou upřesněna pravidla pro případy, kdy lékař změní e-recept. Zejména pokud ke změně dojde v době, kdy pacient již z ambulance odešel.

Publikováno: 19. 12. 2019

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři