1

Informace pro revizní lékaře – BCG vakcína aktuálně (aktualizace Dohody VZP ČR a ČUS ČLS JEP)

Vážené kolegyně a kolegové,

na podkladě jednání zástupce onkologické sekce ČUS a reprezentace VZP ČR byla aktualizována možnost podání BCG vakcíny. Dne 12. 8. 2015 byl  vedením VZP ČR odsouhlasen postup schválení úhrady BCG vakcíny pro aplikaci v trvání jednoho roku (viz Informace pro RL – BCG vakcína aktuálně (aktualizace Dohody VZP ČR a ČUS ČLS JEP). Revizní lékaři budou o postupu informováni.

Léčivý přípravek má kód 0185261. Tento kód není uveden v číselníku a nemá stanovenu výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění, ale k vykazování je nezbytný. Pro dosažení úhrady jsou potřebná dvě schválení, tedy samostatně pro indukční a udržovací režim. Bez doložení histologického nálezu a předběžné faktury lékárny nebude úhrada schválena.

Obdobný režim lze očekávat také u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Svoje zkušenosti se schvalovacím procesem nám prosím zasílejte na adresu matouskova@urocentrum.cz.

Děkuji as. MUDr. Michaela Matoušková