Osobní ochranné pomůcky – informace pro poskytovatele zdravotních služeb s místem poskytování na území hlavního města Prahy

image_pdfimage_print

Osobní ochranné pomůcky

V současné době nemá Magistrát hlavního města Prahy k dispozici osobní ochranné pomůcky (dále jen „OOP“) pro poskytovatele zdravotních služeb s místem poskytování na území hlavního města Prahy. Po dodání OOP ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR budou roztříděny dle zjištěných požadavků jednotlivých poskytovatelů. K vyzvednutí OOP na výdejním místě budou poskytovatelé zdravotních služeb vyzváni prostřednictvím e-mailové zprávy.

Předpokládají se průběžné dodávky z Ministerstva zdravotnictví ČR a poptávka jednotlivých poskytovatelů bude postupně a průběžně uspokojována dle množství dodaných OOP a metodického opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

On-line objednávkový formulář na Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy je dosud aktivní a je možné nadále zadávat objednávky OOP

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObcmX5eI9BtGTFwxI2uq7X4XNycicmvH4erthmVfxdpkmpg/viewform).

Požadavky na OOP mohou zadávat poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním pro území hlavního města Prahy. Pro vstup do formuláře je nutné zadat přihlašovací heslo COVID2020PRAHA.

Ve věci dotazů týkajících se možnosti uzavření ordinací uvádíme. Dle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), může poskytovatel poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že poskytovatel může uzavřít svou ordinaci na dobu kratší než 1 měsíc bez povinnosti oznamovat tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu, v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví. Současně upozorňujeme na povinnost dle ustanovení § 45 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., kdy je poskytovatel povinen v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby.

V Praze 20.3.2020

Mgr. Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví MHMP

Publikováno: 21. 3. 2020

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři