1

Očkování dospělých pacientů před plánovanými operačními výkony

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM) ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi připravila mezioborové stanovisko k očkování dospělých pacientů proti onemocnění COVID-19 před plánovanými operačními výkony.

Stanovisko bylo předloženo ke schválení zainteresovaným odborným společnostem, výbor České urologické společnosti stanovisko odsouhlasil a dovoluje si požádat urologická pracoviště v ČR, aby se tímto stanoviskem řídila.

Mezioborové stanovisko – očkování dospělých pacientů před plánovanými operačními výkony (PDF)