Jednání o konečné podobě úhrad péče ambulantních specialistů v roce 2020 (stav k 18.4.2020)

image_pdfimage_print

Věnujte prosím pozornost informacím od Rady Sdružení ambulantních specialistů, které se týkají jednání o konečné podobě úhrad péče v tomto roce:

 

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

poté, co se nám podařilo  na začátku nouzového stavu dojednat s pojišťovnami zachování zálohových plateb na maximální výši a následně i opatření, která mají za cíl zachovat alespoň basální funkčnost našich ambulancí, poté, co se nám podařilo rozhýbat distribuci osobních ochranných pomůcek, bez nichž dnes nelze zdravotní péči poskytovat, jsme ihned zahájili jednání na téma plné stabilizace finanční situace našich ambulancí včetně podoby konečných úhrad.

Jak jsme již psali dříve, jsme si vědomi, že

– pacientů do našich ambulancí chodí a ještě dlouho bude chodit významně méně, než bylo dříve běžné.

– jistě několik měsíců musíme počítat s tím, že v rámci epidemiologické situace to budeme i my sami, kteří budeme muset četnost návštěv pacientů u nás regulovat.

– i velmi vstřícná úprava finanční hodnoty telefonického kontaktu na úroveň cíleného vyšetření vede jen k částečné pomoci.

– dochází a jistě dále docházet bude k významné změně spektra pacientů a výkonů, t.j. jen obtížně lze současnou péči vztahovat k referenčnímu období, jen obtížně lze dle referenčního období korigovat předpis léků i indukované péče.

– na počátku celé epidemie byl velký problém s dostupností osobních ochranných pomůcek, který stále ještě v některých regionech či oborech trvá, přičemž stále není jisté, zda tam, kde t.č. problém není, v krátké době nevznikne.

– je dobře, že nám zdravotní pojišťovny zachovaly maximální možnou výši předběžných úhrad, pokud ale nedojde ke změně systému ve výpočtu úhrad konečných, půjde jen  o de facto bezúročnou půjčku, jejíž vracení na základě nízké bodové produkce by mohlo být problémem pro mnohé z nás.

Proto jsme 7.4.2020 vyzvali zdravotní pojišťovny k jednání o tom, jak budou vypadat naše konečné úhrady za rok 2020.

Náš návrh lze stručně shrnout takto:

  1. Konečná úhrada na úrovni předběžné při platbě s limitem vzorcem (nebo na úrovni úhrady v roce 2019, pokud jde o úhradu bez limitu vzorcem) pro všechny ty, kteří zůstali v ambulancích a pracovali a kterým přesto v roce 2020 významně poklesne počet vykázaných výkonů.
  2. Žádné nebo významně snížené regulace za předpis léků a indukované péče.
  3. Rok 2020 ne jako referenční pro úhrady v roce 2022.

Toto t.č. prosazujeme na všech jednáních k tomuto tématu. V minulých dvou týdnech na  jednání se ZP (naposledy 16.4.2020),  v příštím týdnu jsme připraveni toto prosazovat na dvou jednáních, která k tomuto tématu proběhnou na MZ.

Prozatímní výsledky:

O nich je t.č. předčasné mluvit. Negativní dopady nouzového stavu se plně projevili až v dubnu, t.j. v měsíci, který ještě neskončil, t.j. ZP nemají naše výkazy, z nichž teprve budou moci vyjít.

Nicméně i s ohledem na slib premiéra ČR o podstatném navýšení plateb za státní pojištěnce ZP již deklarovaly, že chtějí udržet stávající síť ambulancí, že si nepřejí, abychom se dostali do významných finančních potíží. Dokonce označily slovenský systém řešení (paušálně všem ambulancím 75% loňské úhrady) za příliš málo. S tím, samozřejmě souhlasíme.

Máme tedy za to, že se podaří vyjednat takový systém financování našich praxí v letošním roce, který nebude znamenat pokles našich tržeb.

Další výsledky jednání by měli být hotové již v týdnu od 20.4.2020. Jakmile budou k dispozici, ihned je  zveřejníme na našem webu.

Doporučení závěrem:

  1. Při své práci postupujte v duchu našeho doporučení na tomto webu, v duchu opatření, která jsme se ZP pro Vás vyjednali.
  2. Pokud jste neuzavřeli ambulanci, za měsíc duben fakturujte plné výše zálohových plateb. Konečná úhrada jistě nebude  odpovídat jen  Vaší reálně bodové produkci.
  3. Chcete-li  dosáhnout  maxima v konečných úhradách, sledujte náš web www.sasp.cz
  4. Neposílejte svá finanční data nikam, kam nemusíte. Tím spíše ne sdružením, která existují krátkou dobu, není  jasný účel jejich vzniku, přičemž mimo opisování i z našeho webu a spamování na všechny strany zatím žádnou opravdovou práci neodvedla.

Věříme, že tyto informace považujete za užitečné. Pokud ano, prosíme, pošlete je kolegům z Vašeho okolí.

Za Radu SAS zdraví  MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Publikováno: 19. 4. 2020

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři