Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti se šířením infekce koronavirem

image_pdfimage_print

Vážení kolegové,

věnujte prosím pozornost doporučení SAS pro ambulantní specialisty.

MUDr. Michaela Matoušková

místopředsedkyně ČUS pro ambulantní péči

 

Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti se šířením infekce koronavirem

Aktualizace k 16.3.2020

Rada SAS podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje vůli podílet se na pomoci.

Tato je ale limitována nedostatkem ochranných prostředků. Roušky ani respirátory nám nikdo nedal, nemůžeme si je ani koupit, dochází nám desinfekce i rukavice.

V této situaci a ve snaze nevystavovat naše členy – ambulantní specialisty – z nichž někteří pracují v oborech, v kterých se nelze vyhnout velmi úzkému kontaktu mezi zdravotníkem a pacientem, vydáváme právě toto doporučení pro ambulantní specialisty:

1) Každého pacienta s respiračním onemocněním považujte za potenciálně nemocného COVID-19.

2) Od pondělí 16.3.2020 ordinujte Vy i Vaše sestřičky pouze s užitím předepsaných respirátorů. Tedy, samozřejmě, pokud je máte. V opačném případě doporučujeme postupovat dle bodu 10) níže.

3) Redukujte počet personálu v přímém kontaktu s pacienty tak, aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle.

4) Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu možné expozice virem.

5) Omezte maximálně počet pacientů ve vašich čekárnách. Lze to udělat buď pomocí objednacího systému nebo pacient nemusí čekat v samotné čekárně, ale venku a do ordinace pak přijít až po telefonickém ujištění se, že je zajištěn přímý průchod do ordinace. Jistě existují i jiné analogické způsoby.

6) Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, směrujte přímo dle platných postupů na KHS na linku 112.

7) Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží provádějte v jiných časech, než na které objednáváte ty s akutními potížemi.

8) Mezi jednotlivými pacienty provádějte častou a důslednou dezinfekci ordinace.

9) Chronickou medikaci řešte vystavováním e.RP u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

10) V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky, již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. V takovém případě převeďte činnost Vašich praxí do nouzového režimu. Za nejlepší považujeme ordinaci zcela uzavřít a event. poskytovat jen telefonické či elektronické konzultace, zajišťovat předpisy e-Receptů a vystavování e- Neschopenek bez fyzického kontaktu s pacientem.

11) Víme, že nám vláda ČR svým nařízením z 15.3.2020 zakázala vzít si dovolenou, zároveň ale platí:

  1. a) §50, odst. 1, písmeno b) zákona o zdravotních službách, který zní:

„Zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví.“

  1. b) Zákoník práce, dle něhož může zaměstnanec nenastoupit, pokud mu zaměstnavatel neposkytne přiměřené ochranné pomůcky pro výkon jeho práce.

Obě tato ustanovení jistě nelze doporučit a uplatnit plošně, v individuálních případech jsou ale použitelná bez problémů.

12) Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte www.sasp.cz.

Rada SAS.

Publikováno: 15. 3. 2020

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři