1

Členské příspěvky

Výbor České urologické společnosti na svém zasedání 11. prosince 2019 odsouhlasil, že od 1. ledna 2020 bude upravena výše členských příspěvků následujícím způsobem:

Výše členských příspěvků do ČUS (platné od 1.1.2020)
Řádné členství* Plně kvalifikovaní Lékaři v přípravě Ekonomicky neaktivní***
1000 Kč 500 Kč 200 Kč
Přidružené členství** Nad 30 let Do 30 let včetně**** Ekonomicky neaktivní***
250 Kč 125 Kč 10 Kč

*Řádné členství, viz stanovy ČUS CLS JEP paragraf 2.2 (urologové)

**Přidružení členství, viz stanovy ČUS CLS JEP paragraf 2.4 (lékaři ne urologové, jiní VŠ, SŠ, ostatní)

***Za ekonomickou aktivitu je považováno:
• Úvazek v zaměstnaneckém poměru, či provozování nestátního zdravotnického zařízení či konzultační činnost nad 32 hodin měsíčně
• Vlastnictví či pronájem nestátního zdravotnického zařízení

(za ekonomicky neaktivní jsou považovány také lékařky na mateřské a rodičovské dovolené)

****Věk k 1. 1. daného roku či k datu podávané žádosti

Nově bude tedy  i u členů v důchodovém věku rozhodovat skutečnost, zda jsou či nejsou ekonomicky aktivní. Ekonomicky neaktivní členové si o snížení členského příspěvku na 10 Kč musí aktivně zažádat.

Pokud se Vás tato skutečnost týká, vyplňte prosím obě přiložené žádosti a odešlete  e-mailem nebo klasickou poštou na adresu sekretariátu uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Výbor snížení členského příspěvku projedná a o výsledku Vás vyrozumí.

Žádost o snížení členských příspěvků ČUS ČLS JEP (Word)

Žádost na snížení členského příspěvku do ČLS JEP, z.s. a jejích organizačních složek (Word)

Do příspěvku se nezahrnuje základní členský příspěvek pro ČLS JEP ve výši 400 Kč ročně.

Výši ročního příspěvku nelze v průběhu roku měnit a platí se celá částka i v případě, že členství trvá pouze část roku.