Konference ČUS 2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v reakci na současnou zhoršující se epidemiologickou situaci a platná omezení pro konání hromadných akcí nad 500 osob rozhodl Výbor České urologické společnosti ČLS JEP, že se 66. výroční konference ČUS uskuteční v distanční on-line podobě. Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale převážily jednak obavy z možných důsledků eventuálního výskytu onemocnění COVID-19 mezi účastníky kongresu, což by okamžitě znamenalo karanténu pro převážnou část urologů v ČR se všemi důsledky pro fungování zdravotní péče v našem oboru, ale i obavy z vážných ekonomických dopadů pro naši společnost, které by s sebou neslo eventuální zrušení akce těsně před datem konání (vysoké stornopoplatky za nájem kongresových prostorů, AV techniky, cateringu atd.).

Toto rozhodnutí nás staví do zcela neznámé situace, kterou ale vnímáme jako příležitost oprostit se od zaběhnutých schémat a pokusit se vytvořit zcela nový, moderní a interaktivní formát konference, který by v mnoha ohledech mohl být zajímavější, než její dosavadní pojetí.

Podrobné informace pro aktivní i pasivní účastníky spolu s programem konference očekávejte do konce srpna.

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, prezident ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prezident 66. výroční konference ČUS ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., vědecký sekretář 66. výroční konference ČUS ČLS JEP


DOPROVODNÁ VÝSTAVA:

V případě zájmu o pronájem výstavní plochy na 66. výroční konferenci ČUS ČLS JEP, kontaktujte Alici Čápovou (e-mail: capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471).

 


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, KONTAKTY: 

Agentura 4Education s.r.o.

Event manager: Veronika Črepová (e-mail: crepova@4educa.cz, tel.: +420 774 557 416)

Registrace účastníků, ubytování: Nikol Bartlová (e-mail: bartlova@4educa.cz,  tel.: +420 605 463 935)

Pronájem výstavní plochy: Alice Čápová (e-mail: capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471)