Certifikovaný kurz Dětská urologie

1. Všeobecné informace

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru/certifikovaném kurzu dětská urologie je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně vykonávat odbornou činnost urologa u dětí a dospívajících ve věku od 0 – 18 let a spolupodílet se na léčebném postupu u plodů se zjištěnou fetální uropatií.

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru/certifikovaného kurzu dětská urologie  je získání specializované způsobilosti v oboru urologie nebo dětská chirurgie.

Celková délka přípravy v nástavbovém oboru/certifikovaném kurzu dětská urologie je v minimální délce 24 měsíců.

 

Povinná praxe na akreditovaném pracovišti:

dětská urologie – 15 měsíců

dětské lékařství se zaměřením na neonatologii, nefrologii, příp. na transplantace ledvin – 2 měsíce

anesteziologie a intenzivní medicína se zaměřením na dětské lékařství – 1 měsíc

dětská chirurgie se zaměřením na břišní chirurgii (pro urology) -6 měsíců

nebo

urologie – lůžkové urologické pracoviště s akreditací II. typu (pro dětské chirurgy) – 6 měsíců