1

Sekce preventivní onkologie

Dne 19.6.2012 byla výborem České onkologické společnosti schválena Sekce preventivní onkologie. Záměrem je vytvořit společnou platformu pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí,
familiárním rizikem, výzkumem … Důraz je kladen na komunikaci s veřejností. Zapojit se mohou lékaři prvního kontaktu, specialisti (gastroenterologové, gynekologové, dermatologové, pneumologové,
mamologové, urologové, onkologové….), sestry, pracovníci nelékařských oborů, vědci, studenti LF, biostatistici…

Podmínkou členství v sekci (to je zdarma) je členství v ČOS (platí se členské příspěvky) , proto prosím zájemce, aby se ozvali jednak na adresu sachlova@mou.cz, ale aby poslali přihlášku do ČOS . Nejbližší výbor ČOS a schvalování nových členů je 23.10., pak budou následovat volby do tříčlenného předsednictva sekce.

MUDr.Milana Šachlová, CSc,
PhD Masarykův onkologický ústav v Brně