Nedostupnost BCG vakcíny na našem trhu

image_pdfimage_print

Vážení přátelé,
Dovolte, abychom vás informovali o vývoji v problému dostupnosti BCG vakcíny na našem trhu.

Jak již víte, firma Sanofi Pasteur přerušila výrobu přípravku ImmuCyst a nelze očekávat obnovení výroby před koncem roku 2013. Minule jsme také avizovali domluvenou možnost náhrady přípravkem BCG Medac zhruba od konce srpna letošního roku. Firma Medac však bohužel od dohody rovněž stoupila. Důvodem je celosvětový nedostatek BCG vakcíny, přičemž firma preferuje dodávky státům, kde má přípravek řádnou registraci. V tuto chvíli tedy BCG vakcína pro intravezikální aplikaci u nádorů měchýře v ČR k dispozici není.

Níže najdete materiál připravený onkosekcí, který shrnuje situaci a možnosti řešení.

Se srdečným pozdravem
M. Babjuk

Nedostupnost BCG vakcíny na trhu

Od června 2012 došlo k výpadku v produkci BCG vakcíny společnosti Sanofi Pasteur. Výroba nebude obnovena před koncem roku 2013. Tato situace způsobila, že jediný kmen
BCG – Connaught, dostupný na českém trhu, není k dispozici.

Podle doporučení AUA, EAU i České urologické společnosti je intravezikální léčba BCG vakcínou léčbou volby a s největším účinkem pro pacienty s karcinoma in situ (CIS), dále pak pro nemocné s neinvazivními nádory močového měchýře ve středním a vysokém riziku recidivy a progrese. Pro optimální efekt je třeba alespoň rok trvající léčebný režim.

Nebyly provedeny head-to-head srovnání mezi jednotlivými přípravky a nejsou známy rozdíly v účinnosti mezi obvykle používanými kmeny (Pasteur, Connaught, TICE, Frappier, RIVM).

Doporučený postup pro náhradu BCG u neinvazivních nádorů močového měchýře

typ tumoru alternativní léčba
Ta a T1 se středním či vysokým
rizikem recidivy a středním rizikem
progrese
intravezikální chemoprofylaxe (opakované
instalace v délce trvání do jednoho roku
léčby)
Ta a T1 s vysokým rizikem progrese
a CIS (pacient v dobrém biologickém
stavu)
radikální cystektomie
Ta a T1 s vysokým rizikem progrese
a CIS (pacient se závažnější
komorbiditou nebo odmítající
cystektomii)
intravezikální chemoprofylaxe (opakované
instalace v délce trvání do jednoho roku
léčby)

Účinnost intravezikální chemoprofylaxe může být u části pacientů dosažena v oblasti recidiv, není však prokázán vliv na progresi onemocnění. Přestože je adjuvantní léčba u neinvazivních nádorů močového měchýře důležitá, základem léčby je řádně provedená stratifikovaná transuretrální resekce nádoru močového měchýře.

Upozornění pro lékaře.

Jediným registrovaným přípravkem na našem trhu je přípravek Immucyst (kmen Connaught). U všech BCG vakcín je doporučeno speciální uskladnění přípravku. Pokud Vám přinese pacient do ordinace svou BCG vakcínu, například dovezenou ze zahraniční, nemáte dostatečnou informaci, zda byla transportována a uskladněna v souladu se správnou
lékárenskou praxí. Pokud podáte tento přípravek, podáváte immunologickou léčbu, která není registrována a schválena SÚKLem a navíc bez souladu se zákonem o léčivech.

Česká urologická společnost se spolu s regulačním úřadem a MZ snaží zajistit dostupnost terapie na našem trhu.

Za onkourologickou sekci
As. MUDr. Michaela Matoušková, As. MUDr Viktor Soukup Ph.D., FEBU

Publikováno: 17. 10. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

3/2022
stáhnout

2/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři